Členský poplatok

 
 
Päť eur úplatok, alebo dar, kto je vinný?
 
 
 

Výkonný výbor na svojom zasadnutí v marci 2021 jednoznačne odsúhlasil členské poplatky za každého hráča hrajúceho za TJ Slkanské Ruská Nová Ves vo výške 5 eur. 

 

Oslobodení od platenia sú hráči na hosťovaní alebo na striedavom štarte. 

 

Ak sú v rodine viac hráčov hrajúcich za klub tak poplatok platí len jeden člen.

 

Členské poplatky sa platia v období za jesennú časť v mesiacoch: augist, september, október a december a v jarnej časti za mesiace: marec, apríl, máj a jún

 

Vyzbierané členské poplatky sa použijú na:

-občerstvenie po zápase

-cestovanie autobusom na stretnutia mimo domácho ihriska

-doplnenie výstroja

-za prenájom tréningovej hracej plochy na SOŠ Volgogradská

-za prenájom domácich zápasov v Ľuboticiach

-členské poplatky stanovené SFZ, ktoré sa platia za každého jedného hráča

-pitný režim

-občerstvenie a pitný režim pre rozhodcov