DELEGÁTI ROZHODLI

16.01.2018 13:42

DELEGÁTI ROZHODLI

Novým predsedom ObFZ Prešov sa na najbližšie štyri roky stal Ing. Jiří Ballarin. Rozhodlo sa o tom prvú tohtoročnú advetnú sobotu vo voľbách predsedu na Volebnej konferencii ObFZ Prešov. Delegáti - ich účasť bola neuveriteľne takmer stopercentná - 70/69, chýbal jedine zástupca klubu zo Šar. Draviec, zvolili aj členov výkonného výboru ObFZ Prešov. Dôveru získali Vladimír Zusko, Mgr. Rudolf Hudák, Pavol Šuhaj a Peter Dugas.

Členovia riadnej konferencie ObFZ za okres Prešov: Pavol Kalina, Jozef Smolko, Ing. Imrich Majcher, RNDr. Martin Kello, PhD., František Bača, Julián Jurčišin, Anton Repka, Ján Straka, Marián Spišák, Igor Štec, Ján Molka, Ing. František Vrábeľ, Ján Onofrej, za okres Sabinov: Martin Kollár, Matej Križalkovič, Jozef Pribula, Ing. Ján Slaninka, Peter Tomčufčík, Štefan Šipka, Ing. Peter Vandžura.

Predsedom revíznej komisie bude Ing. Ľubomír Havira,  predsedom odvolacej komisie JUDr. Jozef Krenický a predsedom disciplinárnej komisie Marek Bakoň. 

 

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Priebeh konferencie vo  fotogalérii  Viktora Zamborského.

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Ako hosť sa na konferencii zúčastníl predseda VsFZ Košice a prvý viceprezident SFZ Ing. Richard Havrilla ( na fotografii štvrtý zľava ).

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Na konferencii za čestných členov ObFZ Prešov boli prijatí dlhoroční funkcionári : Peter Barna, Milan Maňkoš, Imrich Gajdoš, František Šankvajler a Milan Glovacký.

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Najviac práce na konferencii mali členovia volebnej komisie. Na vyhlásenie výsledkov volieb sa čakalo takmer dve hodiny.