Dospelí:Lemešany-RNV

04.05.2018 11:43

Nedeľa 6.5.2018 o 16,30 hod. Lemešany - Ruská N.Ves. Rozhodcovia: Uličný L. - Uličný M.,Onofrej. Delegát: Cup. Odchod autobusu o 15,15 hod. od OcÚ RNV a 15,20 hod. Rafko