PROBLÉMY, KTORÉ BY NEMUSELI EXISTOVAŤ

21.10.2014 15:43

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU