Nový model 8.A ligy

14.06.2018 14:23

PREDPOKLADANÝ NOVÝ MODEL PRE 8.LIGY ObFZ:


Na základe pripomienok hlavne zo strany klubov v 8.B skupine, kde je menej mužstiev, Vám VV predkladá návrh nového modelu 8.líg. VV má záujem o zatraktívnenie a lepšiu konfrontáciu (PO-SB) družstiev v 8.ligách.

Ak predpokladáme, postupy a zostupy mužstiev z II.ligy – III.ligy až po VII.ligu tak by teoreticky mohli zo VII.ligy ObFZ vypadnúť 3 mužstvá. Podľa predbežných prihlášok by sa prihlásili aj mužstvá Dulová Ves a Ovčie. Zatiaľ nevieme, kto zo VII.ligy po 26.kole vypadne a tak berieme stav, kde by teoreticky k 20.kolu vypadli Víťaz, Kojatice a Žehňa. Z VIII.A by postúpili Kokošovce a z VIII.B Jakubovany. 
Skupia A:
Víťaz
Kojatice,
Svinia,
Ovči
Sedlice
Janov
Miklušovce

Skupina B:
Drienovská N. Ves 
Ruská N.Ves 
Haniska 
Tulčík 
Chmeľov 
Lemešany 
Žehňa 
Dulová Ves

Skupina C:
Krivany 
Lipany B
Poloma 
Brezovica
Hubošovce 
Jakubova Voľa 
Medzany

 

Základná časť

Družstvá v skupinách odohrajú zápasy D-V dvojkolovo teda spolu 14 kôl.


Nadstavbová časť 
Prví dvaja zo skupín vytvoria skupinu o 1-6 miesto, tretí a štvrtý zo skupín vytvoria skupinu o 7-12 miesto, piaty a šiesty vytvoria skupinu o 13-18 miesto a siedmy a ôsmy vytvoria skupinu o 19.-24 miesto.
V týchto skupinách o umiestnenie sa odohrajú opäť zápasy D-V dvojkolovo teda spolu 10 kôl.
Zo skupiny 1-6 do VII.ligy postupujú prvý dvaja. Počet všetkých kôl 14 + 10 = 24 kôl čiže tak ako v VI. a VII.lige.

V prípade, že o tento model nebude záujem družstiev, pre súťažný ročník 18/19 ostanú 2 skupiny čiže VIII.A a VIII.B podľa územného členenia PO a SB tak ako to bolo v súť. ročníku 17/18.

I.model: 3 skupiny (A,B,C + nadstavba)
II.model: 2 skupiny (PO – SB)