ŠKOLENIE TRÉNEROV I.STUPŇA

09.01.2014 15:33

 

VsFZ Košice - ObFZ Prešov - Trénersko - metodická komisia 

Trénersko metodická komisia Východoslovenského futbalové zväzu organizuje I.blok školenia (všeobecná časť) futbalových trénerov na získanie základnej licencie - I.stupňa Grassroots C, v dňoch 24. januára a 26. januára 2014. 

Dvojdňová výučba bude prebiehať od 9 h. - 21 h., v objekte Bowling pri Trati na ulici Jazdeckej 1/A v Prešove.

Oznámenie o prijatí na  školenie futbalových trénerov I. kvalifikačného stupňa - licencia Grassroots C -TU  

Do termínu 20.januára 2014 !!!.  na email: peter.szenay@futbalsfz.sk zašlite:

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie resp. vysokoškolský diplom),

- kópiu dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.


Zoznam trénerov prijatých na školenie I.kvalifikačného stupňa - TU

INFO:

Peter Szénay, Krupinská 10,040 01 Košice

mobil:  +421902937057,  +421905252235

e-mail:  peter.szenay@futbalsfz.sk
Sekretár ObFZ Prešov upozorňuje:

Prvá časť školenia budúcich trénerov pozostáva z dvoch dní a bude sa konať v piatok 24.1. a nedeľu 26.1 v priestoroch prešovského zariadenia Bowling pri Trati. Všetkým vybraným uchádzačom zaslala TMK VsFZ Košice  podklady na osobné email adresy, riadte sa podľa zaslaných pokynov.

Termím konania nasledujúcich troch dní (február - marec v Prešove) seminára (špecializácia), Vám bude upresnený v jeho priebehu.

Info: sekretár ObFZ Prešov, Martin Klovanič

kontakt: Oblastný futbalový zväz Prešov, Jarková 41, 080 01 Prešov

Telefón a fax: 051/ 7720544, mobil: 0908654834

E-mail:   futbal@obfz-presov.sk

 pripravil: attila