TRÉNERSKÉ LICENCIE

05.08.2014 09:33

VsFZ Košice - ObFZ Prešov - Trénersko - metodická komisia 

Na základe uznesenia VV VsFZ č. 39/2014 z 18. 6. 2014 bolo potvrdené odmeňovanie za lektorskú činnosť pri vzdelávaní trénerov. Na základe uvedeného je možné v rámci VsFZ opäť organizovať školenia a semináre trénerov na predĺženie licencií.


SEMINÁR TRÉNEROV VsFZ

Termín: 1. 9. 2014
Miesto: NTC Poprad
Prihlášky: potrebné zaslať najneskôr do 22. 8 .2014
Účastníci: tréneri I. kvalifikačného stupňa licencia C, resp. GRASSROOTS C max. 30 trénerov,
tréneri II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B max. 30 trénerov
Poplatok: tréneri I. kvalifikačného stupňa licencia C, resp. GRASSROOTS C 18.- €
tréneri II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B 25.- €
Pozn.: Ak sa na príslušný seminár neprihlási min. 15 trénerov, seminár bude zrušený!


ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA GRASSROOTS C
Termíny: 13. – 14. 9. 2014 a 3. – 5. 10. 2014 (spolu 5 dní + 1 deň záverečná skúška)
Termín skúšky: predpokladaný termín november 2014
Miesto: budova VsFZ v Košiciach
Prihlášky: potrebné zaslať najneskôr do 22. 8 .2014
Podmienky: dovŕšený vek min. 18 rokov
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
zaplatená I. splátka účastníckeho poplatku 60.- €
Poplatok: sa určí podľa počtu účastníkov dodatočne
pri počte 22 záujemcov 110.- €
pri počte 28 záujemcov 90.- €
Pozn.: Ubytovanie a strava vo vlastnej réžii


ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA B
Termíny: 12. – 14. 9. 2014, 17. – 19. 10. 2014, 14. – 16. 11. 2014, 12. – 14. 12. 2014 (spolu 12 dní)
Termín skúšky: predpokladaný termín január 2015
Miesto: budova VsFZ v Košiciach
Prihlášky: potrebné zaslať najneskôr do 22. 8 .2014
Podmienky: platná licencia UEFA C, resp. GRASSROOTS C
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
zaplatená I. splátka účastníckeho poplatku 150.- €
Poplatok: sa určí podľa počtu účastníkov dodatočne
pri počte 22 záujemcov 370.- €
pri počte 28 záujemcov 315.- €
Pozn.: Ubytovanie a strava vo vlastnej réžii


SEMINÁR TRÉNEROV VsFZ
Termín: 17. 11. 2014
Miesto: budova VsFZ v Košiciach
Pozn.: podmienky budú oznámené dodatočne
 

Nájdete tu prihlášku na seminár trénerov, školenie I. kvalifikačného stupňa licencia C a Grassroots II.kvalifikačný stupeň - licencia UEFA B licencia.

Upozorňujeme, že školenia trénerov na tejto kvalifikačnej úrovni sa konajú maximálne dvakrát ročne, preto využijte ponukanú príležitosť už v tomto období.


PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR TRÉNEROV LICENCIA C POPRAD - TU

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA C KOŠICE - TU

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA B - TU


INFO:

Peter Szénay, Krupinská 10,040 01 Košice

mobil:  +421902937057,  +421905252235

e-mail:  peter.szenay@futbalsfz.sk

sekretár ObFZ Prešov, Martin Klovanič

kontakt: Oblastný futbalový zväz Prešov, Jarková 41, 080 01 Prešov

Telefón a fax: 051/ 7720544, mobil: 0908654834

E-mail:   futbal@obfz-presov.sk

pripravil:Attila Mikloško