Úradná správa č.16

08.09.2017 15:25

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 7.kolo: Rožkovany – Ľubotice B – 16.9.2017 o 16:00 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 7.kolo: Žipov - Petrovany - 17.9.2017 o 12:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízie so zápasom dospelých:

-4A.liga žiaci 4.kolo: Trnkov-Nemcovce – Medzany – 10.9.2017 o 14:00 hod.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja ELARIN U13 mladších žiakov:

- skupina A: FK Dulová Ves – 23.9.2017 o 9:30 hod., za účasti FK Lemešany, Šar. Bohdanovce, Dulová Ves a Kokošovce na ihrisku v Dulovej Vsi.

- skupina B: FK Fintice  – 15.9.2017 o 10:00 hod., za účasti FK Záborské, V. Šariš, Fintice a Ruská N. Ves na multif.ihrisku vo Finticiach.

- skupina D: FK Pušovce – 14.9.2017 o 16:00 hod., za účasti FK Trnkov, Pušovce, Nemcovce a Chmeľov na multif. ihrisku v obci Proč.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja ELARIN U11 prípravky:

- skupina C: FK Brezovica – 9.9.2017 o 13:00 hod., za účasti FK Peč. Nová Ves, Brezovica, Šar. Dravce a Torysa na ihrisku v Brezovici.

- skupina B: FK Ovčie – 16.9.2017 o 12:00 hod., za účasti FK Ovčie, Župčany, Svinia a Široké na ihrisku v Ovčom.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 3. kola 4.ligy C žiakov Kamenica – Jakubovany 3:0 v prospech domácich za pokles hráčov družstva hostí pod 7 (výsledok 11:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jakubovany.

6.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.9.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 62: Ľubomír ŽIGA (FK Lemešany - 1192364), od 04.09.2017 + 10 €.

U.č. 63: Peter ŠČISLÁK (FK Krivany - 1128766), od 04.09.2017 + 10 €.

U.č. 64: Viktor ANDRAŠČÍK (FK Kamenica - 1325773), 4. liga dorast, 5.kolo, 02.09.2017 FK Gregorovce – FK Kamenica, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 03.09.2017 + 5 €

U.č. 65: Adrián SONTÁG (FK Kamenica - 1292765), 4. liga dorast, 5.kolo, 02.09.2017 FK Gregorovce – FK Kamenica, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 03.09.2017 + 5 €.

U.č. 66: Na základe zápisu o stretnutí za NS (kritika) voči R v stretnutí 5. ligy dorast, 2. kolo, 03.09.2017 FK Kojatice – FK Tulčík, DK udeľuje pre trénera Rastislava Kostelníka (1064207) - pokarhanie podľa  čl.11DP + 5 €.

U.č. 67: Lukáš FERKO (FK Gregorovce - 1244209),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 07.09.2017 do 31.12.2017 + 10 €.

U.č. 68: Tomáš SAMSELY (FK Kojatice - 1261372),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta+ 10 €.

U.č. 69: Martin MÁTHÉ (FK Kojatice - 1199602),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK VsFZ oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu Grassroots C, že v prípade dostatočného počtu záujemcov (min. 15 záujemcov) sa kurz uskutoční v Prešove.  Prihláška na kurz sa nachádza na stránke VsFZ.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR pozýva na svoje zasadnutie R Kožlej M., AR Ňachaj, Ržonca, DZ Miško dňa 14.09.2017 o 16.30 h ohľadom stretnutia 8.B ligy medzi (Medzany – Jarovnice).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Chmiňany na R Tomeček F., AR Tomeček E., Lipovský, DZ Jenča za výkon v stretnutí 6. 3b ligy dospelých (Záborské – Chmiňany).

3.KR pristupuje k OOD pre R Maďar Kristián za nedostatky v stretnutí 7. ligy dospelých medzi (Fričovce – Kapušany).

4.KR berie podnet od FK Tulčik na vedomie.

5.KR berie podnet od FK Rožkovany na vedomie.

6.KR berie podnet od FK Žipov na vedomie.

7.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 35. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

8.KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledne sledovanie aj iných úradných správ komisií (ŠTK, DK).

9.KR pre množiace sa žiadosti o zmeny rozhodcov rozhodla, že žiadosti o zmenu R a DZ môžu byť akceptované, iba z vážnych a konkrétnych dôvodov. KR v opačnom prípade žiadosti nebude akceptovať.