Úradná správa č.16

14.09.2018 11:10

Úradná správa č.16

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 7.kolo: Dulová Ves - Tulčík – 19.9.2018 o 16:30 hod., FK Tulčík poplatok 20€

-8.B liga dospelí 8.kolo: Miklušovce - Janov – 23.9.2018 o 11:30 hod., bez poplatku

-7.liga dospelí 1.kolo: Drienov - Jakubovany – 14.9.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 8.kolo: Šar. Michaľany - Brezovica– 22.9.2018 o 12:15 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 5.kolo: Janov - V.Šebastová – 15.9.2018 o 11:00 hod., FK V.Šebastová poplatok 5€

-4.A liga žiaci 5.kolo: Záhradné - Kendice - 15.9.2018 o 16:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Záhradné poplatok 10€

-4.A liga žiaci 5.kolo: Fintice - Miklušovce – 15.9.2018 o 11:00 hod., FK Miklušovce poplatok 5€

-4.A liga žiaci 5.kolo: Žehňa - Drienov – 19.9.2018 o 17:00 hod., FK Žehňa poplatok 10€

-4.B liga žiaci 4.kolo: Rožkovany - Torysa – 15.9.2018 o 10:00 hod. - výmena poradia zápasov, FK Torysa poplatok 5€

-5.liga žiaci 7.kolo: Chmiňany - Záborské – 29.9.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 5.kolo: Torysa - Uzovce – 16.9.2018 o 12:45 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 4.kolo: Kokošovce - Hrabkov – 14.9.2018 o 16:30 hod. na ihrisku v Kokošovciach, FK Hrabkov poplatok 10€

-6.liga dorast 4.kolo: Lemešany - Kojatice – 15.9.2018 o 15:00 hod. - výmena poradia zápasov 6.10.2018 sa hrá v Kojaticiach, FK Kojatice poplatok 5€

2.ŠTK opätovne predvoláva zástupcu FK Žehňa pre nedostatky na stretnutí (čl. Rozpisu 5/e).

3.ŠTK na základe podania dáva FK Jakubovany za nedodržanie článku 5/e Rozpisu (teplá voda v sprchách) zo zápasu 7.ligy 6. kolo Jakubovany – Fričovce do pozornosti DK.

4.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Jarovnice. Na základe podania dáva FK Jarovnice za nedodržanie článku 5/e Rozpisu (teplá voda v sprchách, vybavenie šatní, nezabezpečenie odchodu R z HP) zo zápasu 3.ligy 6. kolo Jarovnice – Trnkov do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 4.B liga žiaci 1.kolo: Torysa - Kamenica 0:3k z dôvodu nedodania RP do 48 hodín 12/c Rozpisu (výsledok 2:5 dosiahnuý na HP zostáva v platnosti).

6.ŠTK vykonala pohovor s R Eva Baranová.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina A: FK Šar.Sokolovce– 22.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Kokošovce, Záborské, Ruská.N.Ves a Šar.Sokolovce na ihrisku v Šar.Sokolovciach.

- skupina C: FK Fričovce – 22.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Fričovce, Svinia, Ovčie a Hrabkov na ihrisku vo Fričovciach.

- skupina E: FK Tulčík– 15.9.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Tulčík, Dulová Ves, Lemešany a Brezovica na ihrisku v Tulčíku.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina C: FK Demjata – 22.9.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Chmeľov a Demjata na ihrisku v Demjate.

- skupina D: FK Fričovce – 15.9.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Fričovce, Svinia, Župčany a Široké na ihrisku vo Fričovciach.

- skupina E: FC Tatran Prešov – 22.9.2018 o 15:00 hod., za účasti FC Tatran PO, Tulčík, Hubošovce a Terňa na ihrisku v Jazdeckom areáli.

- skupina F: FK Torysa – 22.9.2018 o 9:00 hod., za účasti FK Torysa, Jak.Voľa, Peč.M.Ves a Brezovica na ihrisku v Toryse.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U9:

- skupina A: FK Žipov – 23.9.2018 o 10:30 hod., za účasti FK Župčany, Trnkov, Žipov a Lemešany na multif. ihrisku v Žipove.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.9.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 081: Peter Hojsák (1155633) Vyšná Šebastová, od 10.09.2018 + 10 €

U 082: Pavol Maťaš (1241492) Kendice, od 10.09.2018 + 10 €

U 083: Matúš Mackanič (1326695) Lemešany, od 10.09.2018 + 10 €

084: Peter Sabadoš (1225483) Šarišské Bohdanovce, 7.liga dospelí, 6.kolo 09.09.2018 Kapušany – Šarišské Bohdanovce, za HNS voči DO, podľa čl.48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 10.09.2018 + 10 €

U 085: Sebastián Lipka (1221580) Tulčík, 8. A liga dospelí, 6.kolo 09.09.2018 Tulčík - Chmeľov, vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa  čl. 49/2b DP a čl. 36/2a DP, od 10.09.2018 + 10 €

U 086: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, 8. A liga dospelí, 6.kolo 09.09.2018 Tulčík - Chmeľov, vylúčený za HNS – sotenie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa  čl. 49/2a DP, od 10.09.2018 + 10 €

U 087: Peter Janiga (1288769) Hrabkov, 5. liga dorast, 3.kolo, 08.09.2018 Hrabkov - Nemcovce, vylúčený za HNS – udretie a škrtenie súpera nadmernou silou, podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 09.09.2018 + 5 €.

U 088: Lukáš Kotľár (1375307) Hermanovce, 3. liga žiaci, 6.kolo, 08.09.2018 Hermanovce - Ostrovany, vylúčený za HNS – vzájomné fyzické napadnutie (udieranie do tváre a hrude) so súperom, podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 09.09.2018 + 5 €.

U 089: Patrik Dužda (1386540) Ostrovany, 3. liga žiaci, 6.kolo, 08.09.2018 Hermanovce - Ostrovany, vylúčený za HNS – vzájomné fyzické napadnutie (udieranie do tváre a hrude) so súperom, podľa čl. 49/1b, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne,  podľa čl. 49/2b DP,  od 09.09.2018 + 5 €.

U 090: Martin Ferko (1184023) – lekár, Jarovnice, 8.C liga dospelí, 6.kolo, 09.09.2018 Hubošovce - Jarovnice, vykázanie z lavičky za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 4 týždne,  podľa čl. 48/2b DP,  od 09.09.2018 + 10 €

U 091: Ladislav Varga (1160563) Šarišské Bohdanovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2018 + 10 €

U 092: FK Jarovnice, na základe podnetu ŠTK, 8.C liga dospelí, 4. kolo 02.09.2018, Jarovnice – Jakubova Voľa, za nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5 Miesto stretnutia, písm. e) (teplá voda v sprchách), DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

U 093: FK Lemešany, na základe podnetu ŠTK, 8. B liga dospelí, 4. kolo 02.09.2018, Lemešany – Tulčík, za opakované nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5, písm. e) (nefunkčný internet), DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

U 094: DK žiada FK Pečovská Nová Ves o písomné stanovisko,  NS  divákov (vulgárne pokriky na R, hráčov a DZ) počas stretnutia 3b 6. ligy dospelí, 6. kola  09.09.2018 , Vyšná Šebastová – Pečovská Nová Ves, na základe Správy delegáta stretnutia.  

DK udeľuje za porušenie  Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), DS -  finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí  pre TV7 klubu:

U 095: FK Šarišské Dravce, zo stretnutia Šarišské Dravce –Chmiňany, 6. kolo + 10 €.

U 096: FK Rožkovany, zo stretnutia Rožkovany – Dubovica, 6. kolo + 10 €.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje trénerom, ktorí absolvovali v plnom rozsahu seminár dňa 29.6.2018 v hotely Javorná na Drienici, že dňa 21.9.2018 o 19:00 hod. sa uskutoční len pre nich v zasadačke ObFZ dodatočný seminár v trvaní 1 hodiny.

2.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

3. TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

 

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňujeme FK, že za kredity si môžu zrealizovať nákup tovarov a služieb v e-shope na adrese  https://futbalnet.shop   . Platnosť kreditov konči 30.11.2018. Medzi firmami sa taktiež nachádza aj športová firma SPORTIKA.

 

image