Úradná správa č.3, zo dňa 7.8.2014

08.08.2014 11:54

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 3

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK na základe žiadosti nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

 • III.B dospelí – 1.kolo – Jakubova Voľa – Krivany – 10.8.2014 z 10:30 na 13:30 . Jakubova Voľa poplatok 10 €.
 • I.trieda žiaci – 1.kolo – Dubovica – Šariš.Michaľany – z 10.8. na 14.8.2014 o 17:00. Šariš.Michaľany poplatok 5 €.
 • I.trieda dorast – 2.kolo – Kamenica – Vyšná Šebastová – zo 17.8.  na 15.8.2014 o 17:00.
 • I.trieda dospelí  – 2.kolo – Torysa – Dubovica – 17.8.2014 z 10:30 na 16:00.
 • II. trieda dospelí – 11.kolo – Ľubotice B – Žehňa – 19.10. zo 14:00 na 10:00, kolízia so stretnutím VsFZ.
 • I.trieda žiaci – Malý Šariš bude všetky domáce stretnutia odohrávať v sobotu o 11:30, kolízia so stretnutiami VsFZ.
 • I.trieda dorast – Kendice bude všetky domáce stretnutia odohrávať v nedeľu o 10:30. Kendice poplatok 5 €.
 • III.A trieda dospelí – 2.kolo – Kokošovce – Tulčík, výmena zápasov - 17.8.2014 Tulčík – Kokošovce v ÚHČ, na jar opačne.
 • I.trieda žiaci – 1.kolo – Malý Šariš – Pečovská N.Ves, 9.8.2014 z 15.00 na 11.30, kolízia so stretnutím VsFZ

2. ŠTK nesúhlasí so zmenami termínov a ÚHČ:

 • I.trieda dorast – 2.kolo – Torysa – Dubovica – zo 17.8. na 16.8.2014 o 15:00, chýba súhlas Torysy. Dubovica poplatok 5 €, podľa rozpisu súťaží ObFZ bod 16.
 • III.A dospelí – 4.kolo – Šariš.Bohdanovce – Tulčík – 31.8. z 13:00 na 10:30, chýba súhlas Tulčíka. Šariš.Bohdanovce poplatok 10 €, podľa rozpisu súťaží ObFZ bod 16.
 • I.trieda dospelí – 4.kolo – Široké – Fričovce – z 31.8. na 1.9.2014 o 16:00, chýba súhlas Fričoviec. Široké poplatok 10 €, podľa rozpisu súťaží ObFZ bod 16.
 • I.trieda žiaci – 4.kolo - Široké – Veľký Šariš – z 31.8. na 1.9.2014 o 13:15, chýba súhlas Veľkého Šariša. Široké poplatok 5 €, podľa rozpisu súťaží ObFZ bod 16.

3. ŠTK zaraďuje družstvo žiakov:

 • Veľkého Šariša do I.triedy namiesto družstva TJ Družstevník Jarovnice. V.Šariš hrá svoje domáce stretnutia o 9.00 hod.
 • ROMA Jarovnice do II.C triedy namiesto družstva Veľký Šariš.

4. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstiev:

 • TJ Družstevník Jarovnice – žiaci – do pozornosti DK, namiesto Družstevník Jarovnice zaradený FK Veľký Šariš.
 • FK Lemešany – dorast – do pozornosti DK, v termíne plánovaného stretnutia v rámci II. A triedy dorast budú mať družstvá voľné kolo.         

5. ŠTK kontumuje stretnutie 2.kola Pohára ObFZ Rožkovany - Nemcovce v prospech domácich 3:0, úmyselné odstúpenie  družstvá  hostí z HP.TJ Nemcovce do pozornosti DK.

6. ŠTK žiada FK o doručenie menných zoznamov a nahodenie súpisiek družstiev v systéme ISSF do 13.8.2014 pod disciplinárnymi dôsledkami.

7. ŠTK žiada FK o doručenie tlačiva Passportizácia futbalového štadióna do 13.8.2014 pod disciplinárnymi dôsledkami.

8. ŠTK upozorňuje FK, že hráč môže nastúpiť bez RP, ak má oň požiadané a matrikárom schválené. Žiadosť je pred stretnutím nutné vytlačiť a rozhodcovi stretnutia predložiť s dokladom totožnosti.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

 

U.č. 1: Martin SEMAN (FK Nemcovce - 1155057), 2. kolo Pohára ObFZ Prešov, 27.07.2014 FK Rožkovany – FK Nemcovce, vylúčený za HNS – hrubá urážka R. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 3 týždne, podľa DP, čl. 48/1c, 48/2b, od 28.07.2014 do 17.08.2014+ 10 €.

 U.č. 2: Lukáš VRBOVSKÝ (FK Nemcovce - 1160537), 2. kolo Pohára ObFZ Prešov, 27.07.2014 FK Rožkovany – FK Nemcovce, vylúčený za HNS – hrubá urážka R. DO: pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 3 týždne, podľa DP, čl. 48/1c, 48/2b, od 28.07.2014 do 17.08.2014 + 10 €.

 U.č. 3: DK ukladá FK Nemcovce za svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, 2. kolo Pohára ObFZ Prešov, 27.07.2014 FK Rožkovany – FK Nemcovce finančnú pokutu 25 €. DO: podľa DP čl. 60 + 10 €.

 U.č. 4: Rastislav HAJDUK (FK Brezovica - 1264123) – žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na 3 mesiace, tj. od 08.08.2014 do 07.11.2014 + 5 €.

 U.č. 5: Rudolf DUPKALA (FK Žehňa - 1126147) – žiadosť o zmenu DO DK zamieta. + 10 €.

 

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od ich oznámenia (podľa DP čl. 84/1).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

 

1. Zmeny v obsadení na stretnutia hrané 9. – 10.8.14 budú zverejnené dňa 8.8.2014.

2. KR žiada FK, že na základe spolupráce ObFZ s televíziou TV7 sú FK I. triedy dospelých z domáceho majstrovského stretnutia povinné naďalej vyhotoviť zostrih všetkých gólov. Podrobný návod prípravy zostrihu je zverejnený na stránke ObFZ. Zostrih gólových momentov je FK povinný zaslať na server TV7 vždy do nasledujúceho utorka do 12.00 hod. V prípade, že FK si túto povinnosť nesplní v termíne bude riešený disciplinárnou komisiou.