Úradná správa č.38, zo dňa 30.03.2017

31.03.2017 14:51

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga dorast 17.kolo:  Tulčík – Š. Dravce - 15.4.2017 o 13:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia z dôvodu kolízií:

-4.liga E žiaci 14.kolo Kamenica – Torysa 22.4.2017 o 14:00 hod.

-4.liga E žiaci 15.kolo Kamenica – Š.Dravce 29.4.2017 o 14:00 hod.

-4.liga E žiaci 17.kolo Kamenica – Rožkovany 13.5.2017 o 14:30 hod.

-7.liga muži, 15. kolo Ostrovany – Miklušovce 2.4.2017 o 12:30 hod.

-3.liga žiaci 15.kolo:  Š. Michaľany – Pušovce - 2.4.2017 o 10:45 hod.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina C: Chmin. N.Ves – 8.4.2017 o 11:00 hod., za účasti FK Hrabkov, Križovany, Široké, Kojatice a Chmin. N.Ves

-skupina E: ŠaZZ Trnkov – 7.4.2017 o 17:30 hod., na multif. ihrisku v Trnkove za účasti FK Trnkov, Pušovce, Chmeľov a Nemcovce

-skupina B: FK Záborské– 8.4.2017 o 10:00 hod., na multif. ihrisku v Záborskom za účasti FK Dulová Ves, Kokošovce a Záborské

4.ŠTK oznamuje FK 5.ligy dorast, že FK Záborské odhlasuje družstvo dorastu zo súťaže pre ročník 2016/17, kluby vo vylosovaní majú voľno, FK Záborské do pozornosti DK.

5.ŠTK opätovne upozorňuje FK na blížiace sa sviatky (Veľká noc) a žiada včasné zaslanie podnetov ohľadom zmien v mládežníckych stretnutiach.

6.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6.4.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia:  pozastavenie výkonu športu  na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 27.03.2017:    

U.č. 228: Lukáš POHLODKO (FK Drienovská Nová Ves - 1292695) + 10 €.

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 229: Marián LESNÍK (FK Chmiňany - 1150071), od 27.03.2017 + 10 €.

U.č.230: Marek ELIAŠ (FK Chmeľov - 1251813), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 30.03.2017 do 30.06.2017 + 10 €.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR berie na vedomie pochvalu od FK Svinia na R Semančík Michal, AR Segeďa Daniel, Ducko Stanislav, DZ Dudáš Jaroslav za predvedený výkon v stretnutí dospelých (Ovčie – Svinia).

2. KR berie na vedomie pochvalu od FK Radatice na R Tomeček František, AR Hlavatý Tomáš, Hanel Miroslav, DZ Pavel Dušan za predvedený výkon v stretnutí dospelých (Chmeľov – Radatice).

3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Hrabkov na R Palenčár Martin, AR Maďar Kristián, Karaffa Matúš, DZ Kočiščín Ján za predvedený výkon v stretnutí dospelých (Tulčík – Hrabkov).

4. KR berie podnet od Dušan Pavel na vedomie.

5. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 12. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

6. Poplatok za neskoré ospravedlnia po zverejnení delegácie 6: Genčúr.

7. Nový R: Dávid Ružbarský, Nižná Šebastová, M: 0917 463 887