Úradná správa č.41, zo dňa 11.4.2017

13.04.2017 12:54

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-3.liga žiaci 17.kolo: M. Šariš – Hermanovce - 1.5.2017 o 11:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 17.kolo: Š. Michaľany – Brezovica - 19.4.2017 o 15:30 hod., bez poplatku

-4.liga B žiaci 15.kolo: Radatice - Miklušovce - 8.5.2017 o 16:00 hod., bez poplatku

-4.liga C žiaci 12.kolo: Peč. N. Ves – Kojatice - 13.4.2017 o 14:00 hod., FK Pečovská N. Ves poplatok 20 €

-4.liga D žiaci 15.kolo: Záhradné – Gregorovce - 29.4.2017 o 10:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 17.kolo: Demjata – Široké - 15.4.2017 o 12:00 hod., FK Široké poplatok 5 €

-5.liga dorast 17.kolo: Lemešany – Víťaz - 13.4.2017 o 15:00 hod., FK Víťaz poplatok 20 €

-8.liga B dospelí 14.kolo: Jakubova Voľa - Brezovička - 23.4.2017 o 13:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia z dôvodu kolízií:

-4.liga C žiaci 12.kolo Ražňany – Medzany 13.4.2017 o 13:30 hod.

3.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie:

-5.liga dorast Hrabkov – Záhradné - 8.5.2017 o 16:00 hod., poplatok 5 €

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina D: Kapušany – 18.4.2017 o 15:00 hod., za účasti FK Veľký Šariš, Fintice, V.Šebastová, Kapušany

-skupina B: Dulová Ves – 28.4.2017 o 16:00 hod., za účasti FK Kokošovce, Dulová Ves, Záborské

-skupina E: TJ Nemcovce – 23.4.2017 o 16:00 hod., za účasti FK Trnkov, Pušovce, Chmeľov a Nemcovce

-skupina E: Pušovce – 1.5.2017 o 16:00 hod., za účasti FK Trnkov, Pušovce, Chmeľov a Nemcovce

-skupina F: Pečovská N. V. – 22.4.2017 o 13:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Pečovská N. V., Jakubovany a Brezovica

5.ŠTK kontumuje stretnutie 16. kola 3.ligy žiakov Veľký Šariš – Víťaz 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Víťaz.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 20. kola 8.A ligy dospelých Lemešany – Chmeľov 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Chmeľov.

7.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.4.2017 o 16:15 zástupcu FK Jarovnice.

8.ŠTK upozorňuje FK Medzany na dodržiavanie článku 17 f) Rozpisu súťaží pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.4.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 10.04.2017:

U.č. 247: Jozef JURKO (FK Ličartovce - 1243242) + 10 €.

U.č. 248: Radoslav SAVČÁK (FK Radatice - 1229840) + 10 €.

U.č. 249: Stanislav HERMEL (FK Gregorovce - 1147119) + 10 €.

 

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 250: Marek GIŇA (FK Ostrovany - 1339753), od 10.04.2017 + 5 €.

U.č. 251: Jakub KUŠNÍR (FK Dubovica - 1204411), od 10.04.2017 + 10 €.

U.č. 252: Ivan ŠIMA (FK Nemcovce - 1298165), od 10.04.2017 + 10 €.

U.č. 253: Marek BALOGA (FK Ovčie - 1228662), od 10.04.2017 + 10 €.

 

U.č. 254: Matúš ŠAŠALA (FK Torysa - 1190226), 6. 3b liga dospelí, 16.kolo, 09.04.2017 FK Torysa – FK Petrovany, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 10.04.2017 + 10 €.

U.č. 255: Jozef KOJNOK (FK Kojatice - 1261378), 7. liga dospelí, 16.kolo, 09.04.2017 FK Kojatice – FK Víťaz, vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie4 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b, od 10.04.2017 + 10 €.

U.č. 256: Dominik ČECH (FK Víťaz - 1292778), 7. liga dospelí, 16.kolo, 09.04.2017 FK Kojatice – FK Víťaz, vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie4 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b, od 10.04.2017 + 10 €.

U.č. 257: Damián BARAN (FK Kendice - 1294311), 4. liga dorast, 16.kolo, 08.04.2017 FK Kendice – FK Dubovica, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 45/2a, od 09.04.2017 + 5 €.

U.č. 258: Richard GUĽÁŠ (FK Veľký Šariš - 1297372), 5. liga dorast, 16.kolo, 08.04.2017 FK Veľký Šariš – FK Šarišské Sokolovce, vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b, od 09.04.2017+ 5 €.

U.č. 259: Emanuel ŠULÍK (FK Šarišské Sokolovce - 1288448), 5. liga dorast, 16.kolo, 08.04.2017 FK Veľký Šariš – FK Šarišské Sokolovce, vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 49/2b,od 09.04.2017 + 5 €.

U.č. 260: Daniel VARGA (FK Uzovce - 1295655), 5. liga dorast, 16.kolo, 09.04.2017 FK Šarišské Dravce – FK Uzovce, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1a, 46/2,od 10.04.2017 + 5 €.

U.č. 261: Jozef POPEL (FK Chmiňany - 1292821), 3. liga žiaci, 16.kolo, 09.04.2017 FK Hermanovce – FK Chmiňany, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 46/1a, 46/2,od 10.04.2017 + 5 €.

 

U.č. 262: Patrik PRIBULA (FK Pečovská Nová Ves - 1251821), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK zamieta podľa čl. 41/5 DP + 10 €.

 

U.č. 263: Juraj LAZOR (FK Šarišské Bohdanovce - 1160546), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždňovpodmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 11.04.2017 do 31.12.2017 + 10 €.

DK na základe rozhodnutia Výkonného výboru udeľuje finančnú pokutu 7 € za nedodanie videa zo stretnutia 6. liga 3b dospelí, 15 kolo, 02.04.2017, pre TV7

U.č. 264: FK Vyšná Šebastová zo stretnutia V. Šebastová - Hermanovce + 10 €.

DS: Podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. g) .

 

U.č. 265: DK ukladá FK Víťaz finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 3. ligy žiaci, 16. kolo, 08.04.2017 FK V. Šariš – FK Víťaz. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €.

 

U.č. 266: DK ukladá FK Chmeľov finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 8.A. ligy dospelí, 20. kolo, 09.04.2017 FK Lemešany – FK Chmeľov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €.

U.č. 267: DK na základe zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči FK Ražňany. DK zároveň žiada FK Ražňany o identifikáciu osoby (meno a funkciu na stretnutí), ktorá sa počas a po stretnutí 4.liga dorast, 16. kolo medzi FK Ražňany a FK Rožkovany správala hrubo nešportovo voči DO. Písomné stanovisko zaslať cez podanie na komisiu DK (ISSF) v termíne do 18.04.2017.

U.č. 268: DK na základe zápisu o stretnutí a správy DS začína disciplinárne konanie voči FK Široké. DK zároveň žiada FK Široké o identifikáciu osoby (meno a funkciu na stretnutí), ktorá sa počas a po stretnutí 6. 3b liga dospelí, 16. kolo medzi FK Široké a FK Drienov správala hrubo nešportovo voči DO. Písomné stanovisko zaslať cez podanie na komisiu DK (ISSF) v termíne do 18.04.2017.

U.č. 269: DK ukladá FK Kendice pokarhanie za nešportové prejavy D divákov v stretnutí 4. ligy dorast, 16.kolo, 08.04.2017 FK Kendice – FK Dubovica + 5 €.

U.č. 270: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 8.B. liga dospelí, 12.kolo, 09.04.2017 FK Medzany – FK Gregorovce, bez DS.

U.č. 271: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 6. 3b liga dospelí, 16.kolo, 09.04.2017 FK Torysa – FK Petrovany, bez DS.

 

U.č. 272: Miloš HUDÁK, (FK Radatice) žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na obdobie 2 týždňov podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 11.04.2017 do 31.07.2017 + 10 €.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

  

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR berie na vedomie pochvalu od FK Pečovská Nová Ves na R Štefanič, AR Tomeček, Pták, DZ Cup za výkon v stretnutí dospelých medzi (Pečovská N.V. – Dubovica).

2. KR berie na vedomie pochvalu od FK Radatice na R Svat Lukáš, AR Ružbarský Dávid, DZ Lacko za výkon v stretnutí dospelých medzi (Haniska – Radatice).

3. KR berie na vedomie pochvalu od FK Žipov a FK Šarišské Bohdanovce na R Hudák Miloš, AR Hlavatý, DZ Palko za výkon v stretnutí dospelých medzi (Žipov – Š. Bohdanovce).

4. KR berie na vedomie pochvalu od FK Dulová Ves na R Kvašňak, AR Fusek S., DZ Kočiščín Jozef za výkon v stretnutí dospelých medzi (ĽuboticeB – Dulová Ves).

5.KR oznamuje predbežný termín fyzických previerok dňa 08.05.2017. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2017/2018. Ďalšie informácie budú v nasledujúcich ÚS.

6. KR dôrazne upozorňuje R o okamžité uzatváranie zápisov po ukončení stretnutia. V opačnom prípade musí byť neskoré uzatvorenie zápisu riadne zdôvodnené. KR taktiež nariaďuje DZ vypisovanie a uzatváranie správ v časovom limite, podľa pokynov a nariadení KR.

7. KR upozorňuje FK, že zmena R a DZ po zverejnení delegácie musí byť riadne zdôvodnená, v opačnom prípade KR nemusí podnetu vyhovieť.

8. KRvykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 14. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

9. KR pozýva na svoje zasadnutie R Andrejko, Semančík, Marušinová, DZ Miško na deň 20.04.2017 o 16.30 na ObFZ Prešov.

10. KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Šimon Ľaš za nedostatky v stretnutí dospelých (Široké – Drienov).

11. KR na základe podnetu od FK Nemcovce žiada FK Šarišské Dravce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia dospelých 6. ligy 3B (Š. Dravce – Nemcovce) do 13.04.2017 do 12.00h.

KR berie podnet od FK Nemcovce na vedomie.

12. Poplatky za neskoré ospravedlnia 3,-: Cisko Marek