Úradná správa č.42, zo dňa 31.3.2015

03.04.2015 14:06

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 42

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

 

U.č. 269: Julián ŠTOFANÍK (FK Uzovský Šalgov - 1186046), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.04.2015 do 01.07.2015 + 10 €.

 

U.č. 270: Ľuboš VARGA - R (1064339), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.04.2015 do 31.12.2015 + 10 €. Poplatok uhradiť na účet ObFZ, do správy prijímateľa sa uvediemeno a priezvisko a VS: registračné číslo z ISSF.

 

U.č. 271: Vladimír SUDIMÁK (FK Brezovica - 1136680), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.04.2015 do 31.12.2015 + 10 €.

 

U.č: 272:  DK ukladá FK Tulčík finančnú pokutu 170,- € za odhlásenie družstva dorastu zo súťaže po vyžrebovaní. Podľa Rozpisu ObFZ, 12. Podmienky štartu, písm. n.) + 5 €.

 

U.č. 273: Matúš ROMANOVSKÝ (FK Záhradné - 1290037), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2na obdobie od 02.04.2015 do 01.07.2015 + 5 €.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DK opätovne upozorňuje kluby na čl.10 Rozpisu súťaži (A. Všeobecné ustanovenia):

 

10. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho  opatrenia: všetky žiadosti je potrebné podávať cez elektronickú podateľňu v ISSF  „zaevidovanie podania na komisiu (DK)“, žiadosti v papierovej forme nebudú akceptované. V týchto žiadostiach je potrebné uvádzať všetky náležitosti: FK, meno a priezvisko hráča, registračné číslo, kolo v ktorom bol hráč vylúčený, stretnutie, výšku  trestu, číslo uznesenia. Ak bude žiadosť nekompletná, bude komisiou DK prerokovaná za poplatok a zamietnutá.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prenos trestov hráčov do jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015.

1.stretnutie:

Dávid ORAVEC (FK Záhradné  - 1295690)- dorast, Daniel NOVOTNÝ (FK Medzany - 1128831), III. B tr. dospelí, Matej TOMÁŠ (FK Nemcovce - 1142452) I.tr. dospelí , Matúš ANDREJA ( FK Dubovica  - 1207188) I.tr. dospelí , Tomáš KOSCELŃIK (FK Rožkovany -  1182585) II.tr. dospelí, Lukáš POHLODKO ( FK Drien. Nová Ves - 1292695) III.A. tr. dospelí , Patrik LORINC (FK Sedlice -1234503)  III.A. tr. dospelí, Ondrej ČONTOFALSKÝ ( FK Šar.Bohdanovce - 1136135) III.A. tr. dospelí, Matúš VARGA (FK SAFI -1321167) I.tr. dorast, Dávid HRIC (FK Kapušany - 1251359), II. tr. dospelí, Róbert BRODA (FK Hrabkov - 1234763), III. A tr. dospelí,Jozef PIGULA (FK Jakubova Voľa - 1060821), II. tr. dospelí, Adam MANIK (FK Chminianska Nová Ves - 1294412), I. tr. žiaci.

 

2.stretnutie:

Miroslav HOMOĽA ( FK Radatice - 1018597) - dospelí, Matúš DZURENDA (FK Žipov – 1254019), II. tr. dospelí.

 

2. pohárové stretnutia:

Miroslav TOMAŠKO (FK Pečovská Nová Ves – 1229982) - dospelí

Časové obdobie:

Martin TOBIÁŠ (FK Chminianska Nová Ves - 1143190) do 12.10.2016

Ján ĎURICA (FK Brezovica – 1189781) do 12.10.2015

Časové obdobie  s prerušením: - zostatok trestu do jarnej časti.

Jakub STRAKA (FK Široké - 1235358), I. tr. dospelí, 3 týždne, (s prerušením počas zimnej prestávky od 17.11.2014 do 01.04.2015) od 2.4.2015 do 22.4.2015.

 

 Tomáš BUJNOVSKÝ (FK Drienov - 1249193), II. tr. dospelí, 3 týždne, (s prerušením počas zimnej prestávky od 17.11.2014 do 01.04.2015)  od 2.4.2015 do 22.4.2015.

 

Kristián DAŇO (FK Petrovany - 1183243), I. tr. dospelí, 4 týždne, ( s prerušením počas zimnej prestávky od 17.11.2014 do 01.04.2015) od 2.4.2015 do 29.4.2015.

 

Radovan KOSTELNÍK (FK Široké - 1288412), I. tr. dorast, 4 týždne, (s prerušením počas zimnej prestávky od 17.11.2014 do 01.04.2015) od 2.4.2014 do 29.4.2014.

 

Šimon HOCKICKO (FK Brezovica - 1323391), I. tr. dorast, 4 týždne, (s prerušením počas zimnej prestávky od 17.11.2014 do 01.04.2015) od 2.4.2015 do 29.4.2015.

 

Martin IVANKO (FK Š. Dravce - 1295539), dorast II.B, 4 týždne, (s prerušením počas zimnej prestávky od 19.10.2014 do 01.04.2015). od 2.4.2015 do 29.04.2015. 

 

Ján OLEJÁR (FK Ovčie - 1143928), III. A tr. dospelí, 9 týždňov, (s prerušením počas zimnej prestávky od 17.11.2014 do 01.04.2015) od 2.4.2015 do 3.6.2015.

 

Miroslav BANDY (FK Jarovnice - 1255046), III. B tr. dospelí,11 týždňov (s prerušením počas zimnej prestávky od 17.11.2014 do 01.04.2015) od 2.4.2015 do 17.6.2015.

 

Podmienečné tresty:

 

U.č. 42: Rudolf DUPKALA (FK Žehňa - 1126147) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 6 týždňov podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na 10 mesiacov, tj. od 28.08.2014 do 27.06.2015.

 

U.č. 148: Ľuboš PETIK (FK Ražňany - 1335500) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.10.2014 do 30.04.2015

 

U.č. 149: Peter VITOVIČ (FK Šarišské Dravce - 1241458) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.10.2014 do 30.04.2015

 

U.č. 150: Jaroslav KAMINSKÝ (FK Vyšná Šebastová - 1087563) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.10.2014 do 30.04.2015

 

U.č. 152: Ľubomír GLODŽÁK (FK Hubošovce - 1142475) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 06.10.2014 do 05.05.2015.

 

U.č. 165: Jaroslav BELY (FK Rokycany - 1040114) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 09.10.2014 do 31.05.2015.

 

U.č. 189: František GIŇA (FK Ostrovany - 1203949) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 16.10.2014 do 31.05.2015

 

U.č. 238: Peter FRANTA (FK Nemcovce - 1052976) žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 10.11.2014 do 31.05.2015

 

U.č. 245: Ján POLOMSKÝ (FK Brezovička - 1232763), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 13.11.2014 do 31.05.2015

 

U.č. 246: Patrik PROKOP (FK Miklušovce - 1211878), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 17.11.2014 do 31.05.2015.

 

U.č. 269: Julián ŠTOFANÍK (FK Uzovský Šalgov - 1186046), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.04.2015 do 02.07.2015.

 

U.č. 271: Vladimír SUDIMÁK (FK Brezovica - 1136680), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 02.04.2015 do 31.12.2015.

 

U.č. 273: Matúš ROMANOVSKÝ (FK Záhradné - 1290037), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2na obdobie od 02.04.2015 do 01.07.2015.

 

U.č. 274DK ukladá na podnet ŠTK a podľa čl. 9/2b DP pozastavenie výkonu akejkoľvek športovej činnosti hráčom Tomáš FERKO ( Malý Šariš - 1335167), Igor DUŽDA (Malý Šariš - 1298188) ,trénerJakub ĎAĎOVSKÝ , vedúci mužstva Lukáš ORAVEC za neúčasť na zasadnutí ŠTK od 01.04.2015  do vyriešenia prípadu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od ich oznámenia (podľa DP čl. 84/1).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR na svojom zasadnutí vyhodnotila zimný doškoľovací SEMINÁR R a DZ a predložila správu a vyhodnotenie na  riadnom zasadnutí VV.

 

Ďakuje všetkým frekventantom za vzorné dodržiavanie programu a primerané správanie sa na seminári .

2. KR ObFZ  upozorňuje R , že od jarnej časti sezóny 2014 – 2015 sa zápisy zo stretnutia na ObFZ Prešov nezasielajú.  R je ale povinný zápis zo stretnutia podpísaný oboma kapitánmi a vedúcimi družstva, archivovať do konca súťažného ročníka.

 

R ho doručí na vyžiadanie resp. v prípade pozvania na zasadnutie odborných komisií R automaticky predloží zápis o stretnutí z predmetného stretnutia.

3. KR ObFZ upozorňuje R , že pre stretnutia hrané v minilige žiakov, vyplňovanie a zasielanie zápisov na ObFZ ostáva naďalej v platnosti.

 

 

         OBSADENIE R A DZ 
DOSPELÍ
               
I. trieda - 16. kolo  5.4.2015 o 15:30 hod.
      R AR1 AR2 DZ POZN.
  CHMIN.N.VES Š.DRAVCE BABJAK FRIČ   DUDÁŠ  
  ŽUPČANY NEMCOVCE ŇACHAJ BIALKO   PAVEL  
  ŠIROKÉ RAŽŇANY ONOFREJ M. BRUTVANOVÁ ĽAŠ MIŠENČÍK  
  PETROVANY FRIČOVCE IMRICH HLAVATÝ   CUP  
  PEČ.N.VES DUBOVICA KNAP ŠTOFANKO   PALKO  
  TORYSA HERMANOVCE PTÁK CISKO   MIKULEC  
  V.ŠEBASTOVÁ ZÁBORSKÉ ANDREJKO RŽONCA   KOČIŠČIN Jozef  
               
II. trieda - 16. kolo  5.4.2015 o 15:30 hod.
  ŽEHŇA ROŽKOVANY BAČA SONTÁG   KUBÁNKA  
  DRIENOV MIKLUŠOVCE MIKLOŠKO GOLODŽEJ      
  VÍŤAZ HANISKA VAŇO S. VAŇO D.      
  OSTROVANY UZ.ŠALGOV KOVALIČ SUCHÝ      
  ŽIPOV ĽUBOTICE B SUČKA OLEJNÍK   JENČA  
  JANOV KAPUŠANY KONČULA MARUŠINOVÁ   KOMÁR  
  Š.SOKOLOVCE KOJATICE SVAT G. KORINKO SVAT L. KOČIŠČIN SL.  
               
III. A trieda -16. kolo  5.4.2015 o 15:30 hod.
  SVINIA CHMEĽOV JAKUBČIN MAKARA   KOČIŠČIN Ján  
  DULOVA VES ROKYCANY KAKAŠČÍK K. KOČIŠ      
  OVČIE RUSKÁ N.VES SAKALA KRAJŇÁK      
  LEMEŠANY DRIEN.N.VES BARTEK FUSEK SL.      
  Š.BOHDANOVCE HRABKOV TRAMITA VAVREK      
  SEDLICE TULČÍK PALENČÁR KUCHÁR      
  KOKOŠOVCE LIČARTOVCE SEMANČIK P. VLČEK   POROCHNAVÝ  
               
III. B trieda - 16. kolo  5.4.2015 o 15:30 hod.
  KAMENICA MEDZANY REVÁK MARAS      
  JAKUBOVANY JAK.VOĽA VARGA Ľ. KARABINOŠ      
  GREGOROVCE TERŇA TOMEČEK BORZA   MERKOVSKÝ  
  KRIVANY POLOMA PAVLINSKÝ GENČÚR      
  BREZOVICA KR.LÚKA VALKO VARGA MAT. PETRUS    
  LIPANY B BREZOVIČKA TROŠČÁK MIŠENKO KARAFFA   ĎAČOV
  JAROVNICE HUBOŠOVCE HÖGER DOM. HÖGER BEN.      
               
DORAST
I.trieda - 16.kolo 5.4.2015 o 12:45 hod.
  GREGOROVCE RAŽŇANY BORZA TOMEČEK   MERKOVSKÝ  
  BREZOVICA DUBOVICA VARGA MAT. VALKO PETRUS    
  TORYSA ŽUPČANY CISKO PTÁK   MIKULEC  
2.4.2015 CHMIŇANY V.ŠEBASTOVÁ KOVALIČ OLEJNÍK     11:00
2.4.2015 SAFI PO ŠIROKÉ KAKAŠČIK K. STRUK     14:30
3.4.2015 DRIENOV KENDICE TRAMITA SVAT L.     11:00
2.4.2015 KAMENICA ROŽKOVANY PALENČÁR VARGA DAN.     15:00
               
II.A trieda 11. kolo 5.4.2014 o 12:45 hod.
1.5.2015 MIKLUŠOVCE HANISKA         15:00
2.4.2015 RUSKÁ N.VES ZÁBORSKÉ REVÁK HRABČÁK Jur.     15:30
3.4.2015 KOJATICE Š.BOHDANOVCE BAČA BARAN     11:00
               
II.B trieda 10. kolo 5.4.2015 o 12:45 hod.
    Š,DRAVCE VOĽNO        
    FRIČOVCE VOĽNO        
3.4.2015 PEČ.N.VES UZOVCE PTÁK KARAFFA     11:00
3.4.2015 Š.SOKOLOVCE VÍŤAZ VAŇO S. VAŇO D.     11:00
2.4.2015 DEMJATA ZÁHRADNÉ HÖGER BEN. VAREK     15:00
               
ŽIACI
I. trieda 16. kolo 4.4.2015 o 15:00 hod.
2.4.2015 BREZOVICA KAPUŠANY PTÁK       14:00
2.4.2015 FINTICE DUBOVICA BRUTVANOVÁ MARUŠINOVÁ     15:00
2.4.2015 VÍŤAZ M.ŠARIŠ RUŽBARSKÝ       16:00
3.4.2015 Š.MICHAĽANY DULOVA VES MIKLOŠKO HUNČÁR     11:00
5.4.2015 ŠIROKÉ HERMANOVCE BRUTVANOVÁ ĽAŠ     12:45
5.4.2015 OSTROVANY CHMIN.N.VES KOVALIČ SUCHÝ     13:00
5.4.2015 PEČ.N.VES V.ŠARIŠ KNAP ŠTOFANKO     13:00
               
II.C trieda 10. kolo 4.4.2015 o 15:00 hod.
2.4.2015 RAŽŇANY UZ.ŠALGOV TROŠČÁK MAJDÁK     14:00
2.4.2015 BREZOVIČKA MEDZANY GENČÚR LUKÁČOVÁ     15:00
3.4.2015 ŽUPČANY CHMIŇANY IMRICH VLČEK     11:00
3.4.2015 JAROVNICE LIPOVCE TROŠČAK       11:00
5.4.2015 KOJATICE HRABKOV MAKARA JAKUBČIN     13:00
               
II.D trieda - 10. kolo 4.4.2015 o 15:00 hod.
    JAKUBOVANY VOĽNO        
2.4.2015 TULČÍK TERŇA FUSEK SL. FUSEK ALEX. JAKUBČIN   14:00
15.4.2015 DEMJATA GREGOROVCE VAVREK HÖGER BEN.     16:30
7.4.2015 ZÁHRADNÉ UZOVCE HÖGER BEN. KOČIŠ     16:30
2.4.2015 CHMEĽOV PUŠOVCE KNAP       15:00
               
II.E trieda - 11. kolo 4.4.2015 o 15:00 hod.
2.4.2015 POLOMA KRIVANY DROBŇÁK       14:00
2.4.2015 KAMENICA TORYSA VARGA DAN. PALENČÁR     13:00
2.4.2015 ROŽKOVANY Š. DRAVCE KARABINOŠ HUBA     15:00

 

 

Noví R:         Karabinoš Slavomír, Peč.N.Ves 80,       M: 0903 842 817

                     Petrus Michal, Oľšov 99,                      M: 0944 353 925

                     Fusek Alexander, Štúrova 1 , Prešov,    M: 0915 318 464

                     Fusek Slavomír, Štúrova 1, Prešov,      M: 0915 331 005

                     Baran Martin, Kendice 20,                    M: 0940 723 850

                     Vavrek Roman, Švábska 65, Prešov,    M: 0944 725 495

                     Hunčár Nórbert, Magurská 12, Prešov, M: 0949 282 872

                     Lukáčová Patrícia, Tehelná 10, Lipany, M: 0918 747 233

                     Karaffa Matúš, Červenica pri SB 197,    M: 0915 537 718

                     Majdák Samuel, Kvetná 30, Peč.N.Ves, M: 0915 510 970

                     Makara Michal, Švábska 59, Prešov,     M: 0949 343 923

                     Olejník Imrich, Dubová 11, Prešov,       M: 0918 521 347

                     Vlček Miroslav, Vansovej 10, Prešov,    M: 0915 941 774

                     Svat Lukáš, Petrovany 74,                    M: 0944 628 813

                     Hrabčák Juraj, Popradská 2, Prešov,    M: 0903 053 144

                     Struk Tomáš, SDH 6, Prešov,               M: 0908 302 299

                     Ružbarský Dominik, Široké 588,            M: 0907 128 517

                     Drobňák Ján, Kamenica 604,                M: 0918 116 100

                     Kočiš Tomáš, Na odálke 9, Fintice,        M: 0948 521 629

                     Marušinová Mária, Teriakovska 15, PO, M: 0940 257 742

                     Hoger Dominik, Hlavná 167, Fintice,      M: 0944 383 427

 

Noví DZ:        Kočiščin Slavomír, Fintice                     M: 0918 671 318

                     Porochnavý Jozef, Záborské                 M: 0903 416 401

 

 

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

 

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

 

-I.trieda dorast 16.kolo: Kamenica – Rožkovany – 2.4.2015 o 15:00 hod.

 

-II.A trieda dorast 11.kolo: Miklušovce – Haniska – 1.5.2015 o 15:00 hod.

 

-I.trieda žiaci 16.kolo: Víťaz – M.Šariš – 2.4.2015 o 16:00 hod.

 

-II.D trieda žiaci 10.kolo: Záhradné – Uzovce – 7.4.2015 o 16:30 hod.

 

-II.D trieda žiaci 10.kolo: Chmeľov – Pušovce – 2.4.2015 o 15:00 hod.

 

-II.E trieda žiaci 11.kolo: Poloma – Krivany – 2.4.2015 o 14:00 hod.

 

-II.E trieda žiaci 11.kolo: Kamenica – Torysa – 2.4.2015 o 13:00 hod.

 

-II.E trieda žiaci 11.kolo: Rožkovany – Š.Dravce – 2.4.2015 o 15:00 hod.

 

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia mládeže z dôvodu Veľkonočných sviatkov zo 4.4.2015 nasledovne:

 

-II.B trieda dorast 10.kolo: Demjata – Záhradné 2.4.2015 o 15:00 hod.

 

-II.D trieda žiaci 10.kolo: Demjata – Gregorovce 2.4.2015 o 13:00 hod.

 

3.ŠTK nariaďuje odohrať z dôvodu kolízii:

 

-II.C trieda žiaci 11.kolo: Ražňany – Župčany 11.4.2015 o 13:00 hod.

 

4.ŠTK upozorňuje R, DZ a FK, že štart hráčov od jarnej časti vo všetkých kategóriách je povolený len na nové plastové RP. ŠTK žiada o dôslednú kontrolu tohto nariadenia.

 

5.ŠTK dôrazne upozorňuje R na štart hráčov na nové RP – viď Rozpis súťaží bod 12/a,b, zároveň dôrazne upozorňuje R aby štart hráčov na osobný doklad zaznámenávali v zápise o stretnutí.

 

6.ŠTK upozorňuje FK na štart hráčov bez RP. 
Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadu, keď:

 

-hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný.

 

7.ŠTK upozorňuje FK na plnenie bodu 5,g RS ObFZ Prešov (natáčanie videozáznamu) pod disciplinárnymi dôsledkami. ŠTK žiada o dôslednú kontrolu tohto nariadenia.

 

8.ŠTK opätovne predvoláva na zasadnutie dňa 9.4.2015 o 15:30 hod. trénera žiakov Jakub Ďaďovský FK M.Šariš, vedúceho žiakov Lukáš Oravec FK M.Šariš a hráčov Tomáš Ferko 1335167 a Igor Dužda 1298188 s preukazom totožnosti a RP, pod disciplinárnymi dôsledkami.

 

9.ŠTK dáva DK do pozornosti za neúčasť na zasadnutí trénera žiakov FK M.Šariš Jakub Ďaďovský, vedúceho družstva žiakov FK M.Šariš Lukáš Oravec, hráčov FK M.Šariš Tomáš Ferko 1335167 a Igor Dužda 1298188.

 

10.ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Demjata na zmenu termínu v stretnutí II.D triedy žiakov 10.kolo Demjata – Gregorovce.

 

11.ŠTK vykonala kontrolu areálu štadióna FK Ostrovany a povoľuje odohratie domácich stretnutí dňa 5.4.2015 na ihrisku v Ostrovanoch.

 

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9.4.2015 o 15:30 hod.

 

13.ŠTK oznamuje, že stretnutie žiakov Demjata - Gregorovce sa dňa 2.4.2015 neuskutoční. Náhradný termín bude zverejnený neskôr.