Úradná správa č.51, zo dňa 29.4.2015

30.04.2015 13:02

 

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 51

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-III.B trieda dospelí 20.kolo: Gregorovce – Hubošovce – 3.5.2015 o 10:30 hod., FK Hubošovce poplatok 10 Eur

-III.B trieda dospelí 21.kolo: Lipany B – Krivany – 10.5.2015 o 13:30 hod.

-I. trieda dorast 26.kolo: Široké – Chmiňany – 12.6.2015 o 17:00 hod.

-II.A trieda dorast 15.kolo: Záborské – Miklušovce – 7.5.2015 o 17:00 hod., FK Záborské poplatok 5 Eur

-II.A trieda dorast 20.kolo: Miklušovce – Záborské – 6.6.2015 o 17:00 hod.

-II.B trieda žiaci 13.kolo: Janov – Sedlice – 2.5.2015 o 17:00 hod., FK Sedlice poplatok 5 Eur

-II.B trieda žiaci 13.kolo: Žipov – Miklušovce – 2.5.2015 o 17:00 hod., FK Miklušovce poplatok 5 Eur

-II.B trieda žiaci 14.kolo: Sedlice – Miklušovce – 8.5.2015 o 17:00 hod.

-II.C trieda žiaci 15.kolo: Ražňany – Chmiňany – 8.5.2015 o 15:00 hod.

-II.D trieda žiaci 14.kolo: Tulčík – Záhradné – 1.5.2015 o 16:00 hod., FK Záhradné poplatok 5 Eur

-II.E trieda žiaci 16.kolo: Š. Dravce – Rožkovany – 8.5.2015 o 15:00 hod.

2.ŠTK berie na vedomie náhradnú hraciu plochu FK Ostrovany na deň 1.5.2015 a 3.5.2015 a nariaďuje odohranie nasledujúcich stretnutí:

-II. trieda dospelí 20.kolo: Ostrovany – Š. Sokolovce – 3.5.2015 o 16:30 hod. v Š. Michaľanoch

-I. trieda žiaci 12.kolo Ostrovany – Široké – 1.5.2015 o 14:00 hod. v Š. Michaľanoch

-I. trieda žiaci 20.kolo: Ostrovany – Hermanovce – 3.5.2015 o 14:00 hod. v Š. Michaľanoch

-FK Ostrovany poplatok 10 Eur + 5 Eur.

3.ŠTK nesúhlasí so žiadosťou o zmenu termínu II.A triedy žiakov  10.kolo Kendice – Drienov (žiadosť o odohratie po skončení sezóny) a nariaďuje odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 2.5.2015 o 16:00 hod.

4.ŠTK nesúhlasí so žiadosťou o zmenu hracieho času I. triedy dospelých 21.kolo Torysa – Petrovany z 10:30 hod. na 16:30 hod. podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bod 4.

5.ŠTK kontumuje stretnutie III.A triedy dospelých Tulčík – Ovčie v prospech domácich pre pokles hráčov hostí pod sedem, výsledok  4:0 dosiahnutý na hracej ploche ostáva v platnosti, FK Ovčie do pozornosti DK za nástup na stretnutie s menším počtom ako 11 a za nedohranie stretnutia, RS ObFZ Prešov, bod 6,f.

6.ŠTK kontumuje stretnutie II.A triedy dorastu 14.kolo Miklušovce – Š. Bohdanovce 3:0 v prospech domácich za nevycestovanie družstva hostí na stretnutie, FK Š. Bohdanovce do pozornosti DK.

7.ŠTK berie na vedomie oznámenie FK Š. Bohdanovce o nevycestovaní na stretnutie II.A triedy dorastu 14.kolo Miklušovce – Š. Bohdanovce.

8.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 6.5.2015 o 16:00 hod. zo stretnutia II.C triedy žiakov 13.kolo Hrabkov – Medzany: VD: Lipták Marek, KD: Konečný Marek, VH: Vaňo Anton, KH: Vaňo Adam, R: Vavrek Roman a hráča FK Medzany Adam Jusko 1355545 s RP.

9.ŠTK upozorňuje FK, že na žiadosti o zmenu termínu a ÚHČ stretnutí je potrebný aj súhlas súpera, v opačnom prípade žiadosti ŠTK nebude prejednávať.

10.ŠTK upozorňuje R, DZ a FK, že štart hráčov od jarnej časti vo všetkých kategóriách je povolený len na nové plastové RP. ŠTK žiada o dôslednú kontrolu tohto nariadenia.

11.ŠTK dôrazne upozorňuje R na štart hráčov na nové RP – viď Rozpis súťaží bod 12/a,b, zároveň dôrazne upozorňuje R aby štart hráčov na osobný doklad zaznamenávali v zápise o stretnutí.

12.ŠTK upozorňuje FK na štart hráčov bez RP. 
Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov, keď:

-hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku SFZ a RP mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný.

13.ŠTK upozorňuje FK na plnenie bodu 5,g RS ObFZ Prešov (natáčanie videozáznamu) pod disciplinárnymi dôsledkami. ŠTK žiada o dôslednú kontrolu tohto nariadenia.

14.ŠTK žiada FK o nahlásenie záujmu o usporiadanie finále Letného pohára ObFZ Prešov do 31.5.2015.

15.ŠTK berie na vedomie záujem FK Kojatice a FK Uzovský Šalgov o organizovanie finále Letného pohára ObFZ Prešov.

16.ŠTK berie na vedomie ospravedlnenie R Kovalič za neuloženie zápisu v ISSF do 5 hodín po stretnutí.

17.ŠTK dáva KR do pozornosti R Kožlej P. za neuloženie zápisu v ISSF do 5 hodín po ukončení stretnutia I. triedy dorastu 19.kolo Chmiňany – Brezovica.

18.ŠTK dáva KR do pozornosti delegované osoby zo stretnutia III.A triedy dospelých 19.kolo Kokošovce – Š. Bohdanovce.

19.ŠTK dáva KR do pozornosti R Mikloško zo stretnutia III.A triedy dospelých 19.kolo Tulčík – Ovčie.

20.ŠTK dáva KR do pozornosti R Jakubčin za opakované nedostatky zo stretnutia II.B triedy dorast 13.kolo Víťaz – Demjata.

21.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kokošovce za predaj alkoholických nápojov v sklenených obaloch v areáli štadióna, v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bod 17,f.

22.ŠTK dáva DK do pozornosti za nedodržanie ÚHČ:

-FK Tulčík zo stretnutia 19.kola III.A triedy dospelých Tulčík – Ovčie, FK Tulčík poplatok 10 Eur

23.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Š. Dravce za nenahlásenie HP do zasadnutia ŠTK, ÚS č.49 zo dňa 23.4.2015 U.č. 308 DK.

24.ŠTK na základe správy DZ odporúča prehodnotiť FK Haniska miesto natáčania videozáznamu zo stretnutí.

25.ŠTK dôrazne upozorňuje FK Kapušany na zabezpečenie bariér pri odchode delegovaných osôb a hráčov z HP a zároveň nariaďuje zabezpečiť celistvosť bariér okolo HP.

26.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6.5.2015 o 16:00 hod