Úradná správa č.58

15.06.2018 09:37

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 22.kolo: Ruská N. Ves – Kokošovce - 17.6.2018 o 16:00 hod., FK Ruská N. Ves poplatok 10 €

-8.A liga dospelí 22.kolo: Radatice – Tulčík - 17.6.2018 o 14:00 hod., FK Radatice poplatok 10 €

-7. liga dospelí 26.kolo: Terňa – Ostrovany - 16.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-7. liga dospelí 26.kolo: Petrovany – Žehňa - 17.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-7. liga dospelí 26.kolo: Š.Bohdanovce - Hrabkov - 17.6.2018 o 14:00 hod., FK Š.Bohdanovce poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 22.kolo: Petrovany – V. Šebastová – 13.6.2018 o 17:00 hod., FK Petrovany poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 22.kolo: Terňa – Kapušany – 16.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 22.kolo: Krivany – Dubovica – 15.6.2018 o 17:00 hod., FK Krivany poplatok 5 €

2. ŠTK kontumuje stretnutia Elarin 3.ligy ml. žiakov skupina R Šar. Bohdanovce – Ruská N. Ves 0:3k, Hrabkov – Šar. Bohdanovce 3:0k a Kamenica – Šar. Bohdanovce 3:0k pre neúčasť družstva na turnaji. FK Šar. Bohdanovce do pozornosti DK.

3. ŠTK kontumuje stretnutie 8B.ligy dospelých 17. kolo Lipany B – Hubošovce 3:0k, pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Hubošovce do pozornosti DK.

4.ŠTK oznamuje že po skončení súťaží sa odohrá pohár ObFZ (čl. 22 Rozpisu):

- 1. kolo 24.6.2018 o 17.00

- 2. kolo 22.7.2018 o 17.00

- 3. kolo 29.7.2018 o 17.00

- termín finále sa určí neskôr

5. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 18.6.2018 o 16:00 hod., kde sa vykoná aj losovanie I.kola 3b Pohára ObFZ.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 436: Martin Leško (1290137) Chminianska Nová Ves, od 11.06.2018 + 10 €

U 437: Martin Kakaščík (1160534) Drienov, od 11.06.2018 + 10 €

U 438: Richard Lukáč (1208266) Petrovany, od 11.06.2018 + 10 €

U 439: Jozef Jurko (1243242) Šarišské Bohdanovce, od 11.06.2018 + 10 €

U 440: Bartolomej Popuša (1330976) Ostrovany, od 11.06.2018 + 10 €

U 441: Vladimír Polča (1305012) Chmeľov, od 11.06.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 442: Marek Staško (1188146) Drienov, od 11.06.2018 + 10 €

U 443: Pavol Kozák (1222380) Kojatice, od 11.06.2018 + 10 €

U 444: Patrik Hudák (1288794) Kapušany, od 10.06.2018 + 5 €

U 445: Erik Michalov (1350221) Veľký Šariš, od 10.06.2018 + 5 €

U 446: Erik Pažin (1293025) Tulčík, od 09.06.2018 + 5 €

U 447: Patrik Dužda (1386540) Ostrovany, od 10.06.2018 + 5 €

U 448: Tomáš Bednár (1260641) Záborské, 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Záborské - Hermanovce, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP,  od 11.06.2018 + 10 €

U 449: Matúš Kovaľ (1261916) Uzovský Šalgov, 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Uzovský Šalgov – Šarišské Dravce, vylúčený za podrazenie  súpera  vykonané nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa čl. 45/2a DP,  od 11.06.2018 + 10 €

U 450: Lukáš Majcher (1188281) Víťaz, 7. liga dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Víťaz - Kojatice, vylúčený v stretnutí, na základe rozhodnutia odbornej komisie KR, DK upúšťa  od udelenia disciplinárnej sankcie + 10 €

U 451: Kristián Pohlodko (1378137) Kendice, 4.A liga žiaci, 19.kolo, 30.05.2018 Petrovany - Kendice, vylúčený za HNS –  úmyselným hraním rukou zmarenie jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS -  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 31.05.2018 (hráč už odstál disciplinárnu sankciu) + 5 €

U 452: DK na základe zápisu o stretnutí ukladá pre Michal Daniel Macko podľa DP čl. 11 pokarhanie za vykázanie z lavičky a NS voči DO počas stretnutia 18. kolo 5. ligy dorast,  09.06..2018 Tulčík – Pečovská Nová Ves. DS: Podľa čl. 48/1a,2a DP + 5 €

U 453: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 6. 3b liga dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Záborské – Hermanovce, bez ďalších DS.

U 454: DK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 18. kolo 8.B ligy dospelí, 10.06.2018 Lipany B - Hubošovce. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 455: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, turnaj U13 v Kamenici, skupina R (17.-20. Miesto) 09.06.2018. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov a čl. 59 DP + 5 €

U 456: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Miklušovce za nedodržanie Rozpisu čl. 17/e) - nefunkčná tlačiareň, 8.A ligy dospelí 18. kolo 03.06.2018 Miklušovce – Tulčík, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11, + 10 €

DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.6.2018 o 16:00 hod.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

- TMKaKM upozorňuje FK, že v súť. ročníku 18/19 bude každé družstvo musieť mať licencovaného trénera. Z tohto dôvodu doporučujeme adeptom na trénerstvo prihlásiť sa na trénersku licenciu GRASSROOTS C. Tréneri, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. im končí platnosť si môžu predĺžiť licenciu na seminári, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2018 na Drienici hotel Javorna na ktorý je potrebné sa prihlásiť.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 23. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Víťaz vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. ligy medzi (Víťaz – Kojatice) a rozhodla, že podnet je opodstatnený.

3.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Andrejko a DZ Palko za nedostatky v stretnutí a nedostatky v správe DZ.

4.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Babjak Jozef za nedostatky v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Záborské – Hermanovce).

5.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 28.06.2018 o 17.00h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov Obfz – Prešov pre súťažný ročník 2018/2019.

6.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby kto absolvoval FP a nedoniesol potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky, aby potvrdenie o prehliadke urýchlene doniesol na zväz ObFZ Prešov.

7.KR pripomína, že dňa 22.06.2018 o 16.00h v areáli futbalového štadióna Vyšná Šebastova  sa uskutoční posezónne stretnutie kmeňových R a DZ ObFZ Prešov. Účasť je povinná. Informácie boli zaslané elektronickou poštou. 

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ