Úradná správa č.59

19.06.2018 14:36

Úradná správa č.59

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vyžrebovala dvojice 1. kola 3b Pohára ObFZ Prešov:

Chmeľov – Nemcovce

Jakubovany – Rožkovany

Šar. Bohdanovce – Ľubotice B

Brezovička – Torysa

Gregorovce – Uz. Šalgov

Krivany – Šar. Dravce

Kokošovce - Hermanovce

Žipov – Chmiňany    24.6.2018 o 14:00 hod.

2.ŠTK vyhodnotila súťaž Fair – Play ObFZ Prešov nasledovne:

-6.liga dospelí: Ľubotice B

-7.liga dospelí: Žipov

-8.liga dospelí: Jak. Voľa

-dorast: Drienov

-žiaci: Demjata

3.ŠTK kontumuje stretnutie 26. kola 6.ligy dospelých Rožkovany - Záborské 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Záborské.

4.ŠTK dáva za neskorý príchod na stretnutie 3. ligy žiakov 25.kolo Ostrovany – Greogorvce DK do pozornosti FK Ostrovany.

5.ŠTK žiada kluby o nahlásenie záujmu o organizovanie finále pohára ObFZ Prešov.

6.ŠTK oznamuje termín aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční 14.7.2017 (sobota) o 9:00 hod. v zasadačke Obvodného úradu /stará budova/.

7.ŠTK oznamuje, že súťaž DORAST U19 (od 16-tky po 16-tku 7+1) sa v elektronickej prihláške ISSF nachádza pod názvom  6. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV a súťaž ŽIACI U15 (od 16-tky po 16-tku 7+1) je pod názvom 5.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV.

8.ŠTK oznamuje, že žrebovanie 2. kola pohára sa uskutoční 25.6.2017 o 16:00 hod.

 

image