Úradná správa č.6

13.08.2018 11:53

Úradná správa č.6

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

- 6.liga 3b dospelí 6.kolo: Ľubotice B – Kendice - 9.9.2018 o 15:30 hod., bez poplatku

- 7.liga dospelí 3.kolo: Záborské – Žehňa - 19.8.2018 o 13:45 hod., bez poplatku

- 8.B liga dospelí 3.kolo: Janov – Svinia – 19.8.2018 o 13:00 hod., bez poplatku

- 8.B liga dospelí 2.kolo: Víťaz – Kojatice – 11.8.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

- 8.C liga dospelí 2.kolo: Kr. Lúka - Lipany B – 12.8.2018 o 13:30 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

-3.liga žiaci 2.kolo: Trnkov – Kojatice – 12.8.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 2.kolo: Víťaz – Gregorovce – 12.8.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 3.kolo: Hermanovce – Pušovce – 29.8.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje zmenu termínu stretnutia dospelých Kokošovce – Ostrovany dňa 19.8.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

3.ŠTK z dôvodu nesúhlasu jedného z tímov neprerokovala nasledujúce zmeny:

- 8.A liga dospelí 2.kolo: Chmeľov – Drien. N. Ves – 12.8.2018 o 13:30 hod., chýba súhlas FK Drien.N.Ves

- 8.C liga dospelí 2.kolo: Poloma – Krivany – 14.9.2018 o 16:30 hod., chýba súhlas FK Krivany

- 8.B liga dospelí 4.kolo: Víťaz – Miklušovce – 25.8.2018 o 16:30 hod., chýba súhlas FK Miklušovce

4. ŠTK kontumuje stretnutie 1. kola 6. ligy dospelých Torysa – Kendice výsledkom 3:0k v prospech domácich na základe čl. 52/c a 81/f SP pre neoprávnený štart hráča Damián Baran č. ISSF 1294311 (hráč v treste). Do pozornosti DK.

5. ŠTK kontumuje stretnutie 1. kola 6. ligy dospelých Hermanovce – M.Šariš výsledkom 3:0k v prospech domácich na základe čl. 52/c a 81/f SP pre neoprávnený štart hráča Lukáš Poláček č. ISSF 1185117 (hráč v treste) a nedodanie RP do 48 hod. hráča č. ISSF 1241430 Dominik Dudáš. Do pozornosti DK.

6. ŠTK kontumuje stretnutie 3. ligy žiakov 1. kolo Gregorovce – Šar. Michaľany 3:0k v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Šar. Michaľany. Do pozornosti DK.

7. ŠTK upozorňuje FK 3. ligy mladších žiakov U13 – od 16tky po 16tku, že skupina A v uvedená v Rozpise ObFZ pod týmto názvom sa premenovala na skupinu E v ISSF.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek U9:

- skupina A: Trnkov – 14.8.2018 o 17:30 hod., za účasti FK Župčany, Žipov, Lemešany a Trnkov na multif. ihrisku v Trnkove.

 

8.ŠTK upozorňuje na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania piatich hráčov. Pre tieto striedania bude družstvo mať k dispozícii len tri prerušenia hry. Polčasová prestávka sa za prerušenie hry nepočíta. Maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených v súťažiach dospelých a dorastu. V žiackych súťažiach sa vystriedaný hráč v rámci piatich striedaní bude môcť vrátiť do hry, ale iba 1 krát.

9.ŠTK žiada delegovaných rozhodcov, aby vzhľadom na horúce počasie umožnili tímom v priebehu polčasu občerstvovaciu prestávku. Premeškaný čas z dôvodu tejto prestávky musí byť nadstavený v príslušnom polčase.

10.ŠTK upozorňuje FK na potrebu generovať členské poplatky na novú sezónu za hráčov, funkcionárov a kluby. Bez zaplatenia členského budú uvedené osoby neaktívne a nebude ich možné uviesť do zápisu. Zároveň upozorňujeme kluby na kontrolu platnosti registračných preukazov

11.ŠTK upozorňuje FK na zmenu uvedenú v rozpise ObFZ: Hráčovi (náhradník), ktorý nebol na konfrontácii pred stretnutím, ale bol uvedený v zápise o stretnutí sa povolí nastúpiť na stretnutie, ale je povinný sa podrobiť konfrontácii pred vstupom na hraciu plochu.

12. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 16.8.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 005: Maroš Piskura  (1210816) Terňa, 7. liga dospelí, 1. kolo, 05.08.2018 Terňa - Ostrovany, vylúčený za HNS - kopnutie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP, DK ukladá DS - 2 súťažné stretnutia podľa 49/2a DP, od 06.08.2018

U 006: Nikolas Červeňak (1350069) Ostrovany, 7. liga dospelí, 1. kolo, 05.08.2018 Terňa - Ostrovany, vylúčený za HNS - úmyselné odplácanie hráčovi súpera nadmernou silou podľa čl. 49/1a DP, DK ukladá DS - 2 súťažné stretnutia podľa 49/2a DP, od 06.08.2018 + 10 €

U 007: Miroslav Červeňák (1327692) Jarovnica, 8. C liga dospelí, 1.kolo, 05.08.2018 Jarovnice – Medzany, vylúčený za HNS - podrazením súpera zmarenie jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1b DP, DK ukladá DS - 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46/2 DP, od 06.08.2018 + 10 €

U 008: Damián Baran (1294311) Kendice, 6. liga 3b dospelí, 1.kolo, 05.08.2018 Torysa – Kendice, neoprávnený štart podľa čl. 17/12, čl. 35/1 DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 1 mesiac podľa čl. 53/1,2b DP, od 06.08.2018+ 10 €

U 009: Ján Hrabovecký (1037097) Kendice, 6. liga 3b dospelí, 1.kolo, 05.08.2018 Torysa – Kendice, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva na obdobie 1 mesiac podľa čl. 53/1, 3b DP, od 06.08.2018 + 10 €

U 010: Michal Baran (1190660) Kendice, 6. liga 3b dospelí, 1.kolo, 05.08.2018 Torysa – Kendice, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie kapitána družstva na obdobie 1 mesiac podľa čl. 53/1,3b DP, od 06.08.2018 + 10 €

U 011: Lukáš Poláček (1185117) Malý Šariš, 6. liga 3b dospelí, 1.kolo, 05.08.2018 Hermanovce – Malý Šariš, neoprávnený štart podľa čl. 17/12, čl. 35/1 DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na obdobie 1 mesiac podľa čl. 53/1, 2b DP, od 06.08.2018 + 10 €

U 012: Peter Nemčík (1070704) Malý Šariš, 6. liga 3b dospelí, 1.kolo, 05.08.2018 Hermanovce – Malý Šariš, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva na obdobie 1 mesiac podľa čl.53/1,3b DP, od 06.08.2018 + 10 €

U 013: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Michaľany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 1. kolo 3 ligy žiaci 05.08.2018 Gregorovce – Šarišské Michaľany, DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 014: DK zastavuje disciplinárne konanie voči FK Kendice, na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 došlo k dohode s hráčom Tomáš Vaško 1144959. FK Kendice + 10 €

U 015: DK pokračuje v disciplinárnom konaní (U 003) voči FK Janov na základe podania FK Žipov podľa DP čl. 64 a RaPP čl. 37. DK opätovne žiada FK Janov o predloženie dohody (Dalibor Guman 1378609)

U 016: DK začína disciplinárne konanie voči FK Radatice na základe podania FK Janov podľa DP čl. 64 a RaPP čl. 37. DK žiada FK Radatice o predloženie dohody (Pavol Papcun 1295968)

U 017: DK zamieta podanie FK Janov o doplatok podľa RaPP čl.37 (Ivan Giňa 1347101), suma odstupného je správne uvedená podľa RaPP SFZ čl. 37

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 31. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR akceptuje podnet od FK Víťaz.

3.KR akceptuje podnet od FK Šarišské Bohdanovce. Poplatok 10,-

4.KR oznamuje náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 20.09.2018 o 18.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Účasť je povinná pre tých rozhodcov, ktorí nemajú FP absolvované.

5.KR dôrazne upozorňuje R a DZ o kontrolu trénerských licencii a fyzickú prítomnosť trénera na stretnutí.

6.Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Durkáč, Fusek Alexander.