Úradná správa č.71, zo dňa 4.7.2014

07.07.2014 10:41

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 71

 
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

 

U.č. 1 - ŠTK vyžrebovala II. kolo 21. ročníka Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2014 o 16:30 hod.:

Rožkovany – Nemcovce, Žipov – Fričovce, Uz.Šalgov – Kamenica, Široké - Záborské

Žrebovanie III.kola 21.ročníka Letného pohára ObFZ Prešov sa uskutoční 28.7.2014 (pondelok o 15:30).

II. kolo sa uskutoční dňa 27.7.2014 o 16.30 hod. a III. kolo sa odohrá dňa 3.8.2014  o 16.30 hod. Náhrady rozhodcov sú vo výške R-20 €, AR-15 €, vyplácané v rámci zbernej faktúry (nie ihneď po stretnutí, ako tomu bolo doposiaľ). Hrať môžu len hráči na platné plastové RP. V prípade nerozhodného  výsledku sa nepredlžuje a o víťazovi rozhodne 5 kopov na bránu zo značky PK.

U.č. 2 - ŠTK v súvislosti s organizovaním Letného pohára ObFZ  žiada futbalové kluby, v prípade záujmu o organizovanie finále letného pohára ObFZ, o zaslanie žiadosti na komisiu ŠTK do 8. júla 2014.

U.č. 3 – ŠTK oznamuje FK, že aktív ŠTK sa uskutoční 9.7.2014 o 16:00 hod. na tradičnom mieste v zasadačke Obvodného úradu v Prešove na 1. poschodí (bývalé ONV). Účasť zástupcov FK povinná.

U.č. 4 – ŠTK žiada FK, ktoré doposiaľ neuhradili štartovné aby tak urobili najneskôr do 9.7.2014.

U.č. 5 – ŠTK žiada FK o vyplnenie tlačiva „ Pasportizácia futbalového štadióna“ do konca 5.8.2014, ktoré sa nachádza na stránke ObFZ.

U.č. 6 – ŠTK žiada FK, ktoré doposiaľ nedoručili prihlášku do súťaží, aby tak urobili do 4.7.2014.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

 

U.č. 209: Lukáš SEKERÁK (FK Lipany – 1155976),ruší trest za 5 ŽK podľa DP, čl.37/6 za finančnú pokutu 10 € + 10 € poplatok.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od ich oznámenia (podľa DP čl. 84/1).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

 

1. KR opätovne dôrazne žiada všetkých  R a DZ o doručenie farebných fotografií, 2,5 x 3 cm na sekretariát ObFZ pod disciplinárnymi následkami. Fotky nedodali:

Valko Martin, Vaňo Damián, Bialko Marek, Ferjenčík Nicolas, Harvan Peter, Krajňák Dominik, Kuchar Martin, Maďar Kristián, Matys Jakub, Pavlík Milan, Pazdič Kristián, Ržonca Sebastián, Svat Adam, Varga Matúš, Revák Erik, Ňachaj Martin, Ľaš Šimon, Kvašňák Peter, Kožlej Pavol, Kožlej Miroslav, Kostrab Daniel, Končula Šimon, Kačmar Daniel, Havira Denis, Bartek Ľubomír, Frič Filip, Havira Ľubomír, Kubánka Jaroslav, Cup Jozef, Stanko Bartolomej, Mikulec Marián, Kočiščin Jozef, Baňas Rastislav.

2. KR oznamuje rozhodcom, že dňa 22.07.2014 sa uskutočnia fyzické previerky o 17.00 na atletickom štadióne ZŠ Šmeralová. Žiadame všetkých, aby ste si svoj pracovný a voľný čas zariadili tak, aby ste sa ich mohli nerušene zúčastniť. Behať sa bude Cooperov test /12 min./. 

3. KR dôrazne upozorňuje R a DZ na včasné zasielanie ospravedlnení, najneskôr 12  dní vopred. V opakovaných prípadoch oneskoreného ospravedlnenia sa a ospravedlnenia sa  po zverejnení delegácie je poplatok dvojnásobný.

 

SEKRETARIÁT:

 

Dňa 7.7.2014 o 15.30 hod. sa uskutoční zasadnutie Konferencie ObFZ (bývalá Rada) v zasadačke ObFZ.