Dorast:Brezovica-RNV

12.10.2018 10:36

Sobota 13.10.2018 o 12,30 hod. Brezovica - Ruská N.Ves. Rozhodca: Ľach. Odchod autobusu o 11,15 hod.