História klubu

 

 

TJ Slanské Ruská Nová Ves

Už z rozprávania našich otcov a dedovsa dozvedáme, že aj oni za svojich mladých čias túžili po pohybe a že vo voľných chvíľach popri každodennej práci hrávali futbal. Určite nie v takej podobe, nie v takých podmienkach a nie s takými možnosťami sa hráva dnes. Futbalovú loptu im nahrádzala podomácky urobená handrová hračka podobná lopte. Bránka pozbíjaná z drúčkov a ihrisko im nahrádzala lúčka v lese nazývaná Litviňáková.. Takto sa hrával futbal v našej obci pred druhou svetovou vojnou.

Po vzniku JRD sa začali deti a mládež schádzať pri športovaní na voľnej lúkena tzv. Baranovu klinku. Futbal sa hrávalrekreačne, živelne, sporadicky. Občas to boli zápasy "horný konec proti dolnému", či bieli proti cigánskym chlapcom a pod. Až v polovici 60-tych rokov (r.1964) sa začalo s výstavbou futbalového ihriska pri tzv. "Dzivčej hurke". Ihrisko bolo ako-tak ukončené v r. 1968, avšak bolo málo využívané, pretože žiadny organizovaný čport v obci nebol a pre rekreačné športovanie bolo dosť od ruky. Je treba spomenúť, že veľkú  zásluhu na vybudovaní ihriska má vtedajší riaditeľ Základnej školy Alexej Župina a vtedajší predseda MNV Jozef Ňachaj. Ihrisko nebolo príliš veľké. Prvotné rozmery vlastnej hracej plochy boli: dĺžka 84m, šírka 45m, pričom väčšinu obvodu ihriska uzatváral svah, pretože hracia plocha bola posadená medzi "Dzivču hurku" a náprotivný svah.

Do vzniku TJ v našej obci niektorí chlapci chodievali hrávať do Dulovej Vsi.Prvým takým hráčom bol Pavel Papcun, ktorý hrával najprv ako dosrastenec, neskôr aj v mužstve dospelých a to v rokoch 1966-1967.Ďalšími hráčmi v Dulovej Vsi boli Ondrej Desiatnik a Jozef Papcun. 

V roku 1971 bola založená TJ v obci ako prvá športová organizácia v histórii obce a dostala názov TJ Družstevník nakoľko bola pod patronátom JRD. S rastúcim záujmom o šport v obci vzrastali aj požiadavky na vybavenie tak hracej plochy ako aj jej blízkeho okolia. Vľkosťou ihrisko nepsotačovalo a tak už v 70-tych rokoch bola hracia plocha predĺžená smerom na juh o 11m a rozšírená smerom na západ o 5m. a to tak, že sa ukrojilo z "Dzivčej hurky". Z tejto sa ukrajovalo natoľko, že "Dzivča hurka" ako prirodzený kopec celkom zmizla. Lajnovanie čiar sa zo začiatku robilo ručne-čo bolo prácne a namáhavé, ale najmä zdĺhavé a neúhľadné.Preto členovia svojpomocne zhotovili mechanickú lajnovačku na kolieskach. V polovici 70-tych rokov boli okolo ihriska vybudované bariéry z oceľového rúrkového materiálu.

V jeseni r. 1975 bol položený základný kameň na výstavbu sociálno-hygienického zariadenia pre športovcov, tzv. šatní. Do tohto objektu bolo investovaných 650 000Kčs. Šatne majú samostanatnýzdroj vody. Stavebné práce boli ukončené na jar r. 1979 a odvtedy sú v užívani TJ. 

Fotogaléria: O nás