Úradná správa č.20, zo dňa 6.10.2016

07.10.2016 11:22

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.A liga žiaci 8.kolo: Petrovany – V.Šebastová – 9.10.2016 o 10:30 hod., FK Petrovany poplatok 5 eur

-4.C liga žiaci 8.kolo: Ražňany – Župčany – 9.10.2016 o 12:00 hod., FK Župčany poplatok 5 eur

-4.D liga žiaci 9.kolo: Uzovce – Demjata – 18.10.2016 o 16:15 hod., FK Demjata poplatok 5 eur

-3.liga mladší žiaci, skupina E: IV.turnaj – Chmeľov – 8.10.2016 o 14:00 hod. na multifunkčnom ihrisku v Trnkove

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie z dôvodu kolízie:

-3.liga žiaci 11.kolo: Jarovnice – Hermanovce – 16.10.2016 o 13:00 hod.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina F: IV.turnaj – Brezovica – 15.10.2016 o 13:00 hod., za účasti FK Uz.Šalgov, Peč.N.Ves, Jakubovany a Brezovica

4.ŠTK kontumuje stretnutia:

-4.liga dorast 9.kolo: Rožkovany – Fričovce 3:0 kont., neúčasť hostí na stretnutí, FK Fričovce do pozornosti DK

-4.liga dorast 9.kolo: Ražňany – Kendice 3:0 kont., neúčasť hostí na stretnutí, FK Kendice do pozornosti DK

5.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jarovnice za nedodržanie ÚHČ zo stretnutia 3.ligy žiakov 9.kolo Jarovnice – Dulova Ves.

6.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Žehňa za nevytvorenie podmienok na vyhotovenie zápisu v ISSF systéme zo stretnutia 4.A ligy žiakov 7.kolo Žehňa – Kendice. 

7.ŠTK oznamuje FK, že podľa čl. 11/b Rozpisu súťaží ObFZ Prešov môžu v kategórií dorastu nastupovať v majstrovskom stretnutí najviac 5 žiaci ročník 2002. Nakoľko systém ISSF mladšieho hráča ako 14 rokov nepustí môžu v kategórií dorastu nastupovať len hráči, ktorí dovŕšili 14 rok veku.

8.ŠTK upozorňuje FK družstiev mladších žiakov, aby nahlasovali termíny turnajov minimálne 10 dní pred turnajom, podľa rozpisu súťaží ObFZ Prešov (str.52), v opačnom prípade bude neskoré nahlásenie spoplatnené.

9.ŠTK upozorňuje FK Ostrovany, aby miesto stretnutia na domáce stretnutia 3.ligy žiakov nahlasovali minimálne 10 dní vopred.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.10.2016 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 89: za 5 napomenutí ŽK pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 03.10.2016:    

Jakub SONTÁG (FK Torysa - 1295563) + 5 €,

Juraj LAZOR (FK Šarišské Bohdanovce - 1160546) + 10 €.

U.č. 90: Bartolomej POPUŠA (FK Ostrovany - 1330976), 7. liga dospelí, 9.kolo, 02.10.2016 FK Ostrovany – Fričovský FK, vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 46/1a, 46/2, od 03.10.2016 + 10 €.

U.č. 91: Matúš HALICKÝ (FK Radatice - 1253746), 8. A liga dospelí, 11.kolo, 02.10.2016 FK Radatice – FK Kapušany, vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie,  podľa DP čl. 37/3, od 03.10.2016+ 10 €.

U.č. 92: Šimon LELÁK (FK Kokošovce - 1216043), 8. A liga dospelí, 11.kolo, 02.10.2016 FK Haniska – FK Kokošovce, vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 týždňov,  podľa DP čl. 49/1b, 49/2b, od 03.10.2016 + 10 €.

U.č. 93: Peter FUTEJ (FK Jakubova Voľa - 1210675), 8. B liga dospelí, 7.kolo, 02.10.2016 FK Jarovnice – FK Jakubova Voľa, vylúčený za HNS voči DO. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1b, 48/2b, od 03.10.2016 + 10 €.

U.č. 94: Vladimír KERESTEŠ (FK Chmeľov - 1165760), 8. A liga dospelí, 10.kolo, 25.09.2016 FK Janov – FK Chmeľov, vylúčený za HNS – podloženie nohy rozhodcovi . DK upúšťa od potrestania podľa DP čl.78/5a a uvoľňuje športovú činnosť hráčovi od 06.10.2016 + 10 €.

U.č. 95: Jakub SMOLKO (FK Jakubovany - 1225241), žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 06.10.2016 do 31.01.2017 + 10 €.

U.č. 96: DK ukladá FK Fričovský finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 4. ligy dorast, 9. kolo, 01.10.2016 FK Rožkovany – Fričovský FK Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €.

U.č. 97: DK ukladá FK Kendice finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 4. ligy dorast, 9. kolo, 01.10.2016 FK Ražňany – FK Kendice. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €. 

U.č. 98: DK na základe podnetu FK Janov žiada FK ROMA Jarovnice o predloženie dokladu o úhrade prestupovej čiastky alebo dohody o prestupe hráča – František Červeňák (1347102) na sekretariát ObFZ Prešov v termíne do 11.10.2016 + 10 €.

U.č. 99: DK ukladá FK ROMA Jarovnice finančnú pokutu 35 € za porušenie povinnosti organizátora stretnutia v stretnutí 3. liga žiaci, 9. kolo, FK ROMA Jarovnice – FK Dulova Ves tým, že dopustil neoprávnený vstup diváka na hraciu plochu   Disciplinárna sankcia: podľa DP čl. 57/1c, 57/2, 57/3a, 58/2d, e, 58/3. Zároveň DK ukladá FK ROMA Jarovnice odohrať najbližšie 1 domáce súťažné stretnutiežiakov na neutrálnej pôde s podmienečným odkladom podľa DP čl.40/2 do konca súťažného ročníka 2016/2017 + 5€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR berie na vedomie pochvalu od FK Terňa na R Andrejko, AR Baran, DZ Kovalič za výkon v stretnutí dospelých 7.ligy medzi (Terňa – Ľubotice B).

2. KR berie na vedomie pochvalu od FK Dulová Ves na R Okruhľanský, DZ Palko za výkon v stretnutí dospelých 7.ligy medzi (Šarišské Bohdanovce – Dulová Ves).

3. KR vykonala pohovor s R Tomeček a AR Piskura.

4. KR pozýva na svoje zasadnutie R Kočan Viliam dňa 13.10.2016 o 16:30 v zasadačke KR ObFZ PO.

5. KR dáva na vedomie DZ, že dňa 27.09.2016 bola v systéme ISSF spustená nová správa delegáta stretnutia, ktorá platí od 9. kola súťaži ObFZ. Informácia k vyplňovaniu vám bola poskytnutá pred začiatkom súťažného ročníka. V prípade nejasností kontaktujte p. Barnu.

6. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 38. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

7. Poplatky za neskoré ospravedlnia 3,- Varga Ľuboš

   Upúšťa od poplatku R Andrejko - doloženie lekárskej správy