Úradná správa č.4

09.08.2018 12:21

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

- 6.liga dospelý 1.kolo: Torysa – Kendice - 5.8.2018 o 16:30 hod. na ihrisku v Krásnej Lúke, FK Torysa poplatok 10 €

- 7.liga dospelý 1.kolo: Drienov – Jakubovany - 14.9.2018 o 17:30 hod., FK Drienov poplatok 10 €

- 8.A liga dospelý 1.kolo: Drienovská N. Ves – Lemešany - 10.8.2018 o 17:30 hod., bez poplatku

- 8.B liga dospelý 1.kolo: Janov – Miklušovce - 5.8.2018 o 13:30 hod., bez poplatku

- 8.C liga dospelý 1.kolo: Kr. Lúka – Poloma - 5.8.2018 o 13:30 hod., FK Poloma poplatok 10 €

-3.liga žiaci 1.kolo: Kojatice – Dulová Ves – 29.8.2018 o 10:00 hod., FK Dulová Ves poplatok 10 €

-3.liga žiaci 1.kolo: Peč. N. Ves – Trnkov – 29.8.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 1.kolo: Chmin.N.Ves – Pušovce – 5.8.2018 o 14:00 hod. v Hendrichovciach, bez poplatku

-3.liga žiaci 1.kolo: Ostrovany – Brezovica 4.8.2018 o 11.00 hod. v Ražňanoch

2. ŠTK neschválilo zmeny:

- 8A.liga dospelý 1. kolo: Ličartovce – Tulčík, chýba súhlas hostí.

- 8C.liga dospelý 1. kolo: Krivany – Brezovica, chýba súhlas hostí.

3. ŠTK oznamuje, že ÚHČ dospelých v 1.kole dňa 5.8.2018 je 16:30 hod.

4. ŠTK oznamuje klubom 8.A ligy dospelých, že FK Ličartovce odohrajú svoje domáce stretnutia o 10:30 hod. (od 3. kola).

5. ŠTK upozorňuje na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania piatich hráčov. Pre tieto striedania bude družstvo mať k dispozícii len tri prerušenia hry. Polčasová prestávka sa za prerušenie hry nepočíta. Maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených v súťažiach dospelých a dorastu. V žiackych súťažiach sa vystriedaný hráč v rámci piatich striedaní bude môcť vrátiť do hry, ale iba 1 krát.

6. ŠTK žiada delegovaných rozhodcov, aby vzhľadom na horúce počasie umožnili tímom v priebehu polčasu občerstvovaniu prestávku. Táto prestávka by nemala presiahnuť jednu minútu. Premeškaný čas z dôvodu tejto prestávky musí byť nadstavený v príslušnom polčase.

7. ŠTK upozorňuje FK na potrebu generovať členské poplatky na novú sezónu za hráčov, funkcionárov a kluby. Bez zaplatenia členského budú uvedené osoby neaktívne a nebude ich možné uviesť do zápisu. Zároveň upozorňujeme kluby na kontrolu platnosti registračných preukazov

8. ŠTK upozorňuje FK na zmenu uvedenú v rozpise ObFZ: Hráčovi (náhradník), ktorý nebol na konfrontácii pred stretnutím, ale bol uvedený v zápise o stretnutí sa povolí nastúpiť na stretnutie, ale je povinný sa podrobiť konfrontácii pred vstupom na hraciu plochu.

9. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9.8.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 001: Samuel Pankuch (1298153) ŠK Chmeľov, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 458). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu a ukladá finančnú pokutu 10 € + 10 €

U 002: DK začína disciplinárne konanie voči FK Kendice na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl. 64 a RaPP čl. 37. DK žiada FK Kendice o predloženie dohody (Tomáš Vaško 1144959)

U 003: DK začína disciplinárne konanie voči FK Janov na základe podania FK Žipov podľa DP čl. 64 a RaPP čl. 37. DK žiada FK Janov o predloženie dohody (Dalibor Guman 1378609)

U 004: DK zamieta podania FK Žipov o doplatok podľa RaPP čl.37 (Martin Kušnir 1154128), suma odstupného je správne uvedena podľa RaPP SFZ čl. 37

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

Zmena tel. čísla R Pavol Kožlej M: 0948 430 003, A.Fusek M: 0950 594 653:, Š.Ľaš M: 0948 110 233, K.Maďar M: 0948 318 666.

 

Vyžrebovanie

  Chmiňany Dubovica VsFZ-KOČIŠ,HORVÁTH MARTON     
  V. Šebastová Ľubotice B HORVÁTH-BRÍŽEK,ONOFREJČAGA      
  Uz. Šalgov Š. Dravce FUSEK A-OKRUHĽANSKÝ,VERČIMÁK DUDÁŠ    
  Gregorovce Rožkovany VsFZ-TOMEČEK E.,DUCKO PALKO    
  Hermanovce M. Šariš BABJAK-KLEPSATEL,KOŽLEJ P.JENČA      
  Torysa Kendice PAVLINSKÝ-PTÁKMIKULEC      
  P. N. Ves Nemcovce PALENČÁR-ČONKA MIŠKO    
             
               VII. LIGA          
  Š. Bohdanovce Kokošovce ONOFREJ-DUCKO KOČIŠČIN J.    
  Drienov Jakubovany DURKÁČ-POROCHNAVÝ, PALKO    
  Brezovička Kapušany VARGA KOVALIČ    
  Hrabkov Žehňa ŠTOFANKO-KONEČNÝ CUP    
  Žipov Š. Sokolovce MARKOVIČ-DURKÁČ,POROCHNAVÝ MERKOVSkÝ    
  Záborské Fričovce LIPOVSKÝ-HANEL MARTON    
  Terňa Ostrovany SEGEĎA-PARTILA KOČIŠČIN J.    
             
VIII. A  LIGA          
  Haniska Dul. Ves ULIČNÝ L-KOČAN CUP                        
  Ličartovce Tulčík KOČAN    
  Žehňa Chmeľov SOPKO                       
  Dr. N. Ves Lemešany DUCKO-KOČAN,TOMEČEK E. KOČIŠCIN j.    
  R. N. Ves voľno      
             
VIII. B  LIGA          
  Janov Miklušovce DURKÁČ_MARKOVIČ,POROCHNAVÝ MERKOVSKÝ    
  Svinia Víťaz KONČULA      
  Sedlice Radatice VAVREK      
  Ovčie Kojatice KVAŠŇAK      
             
VIII. C  LIGA          
  Kr. Lúka Poloma PTÁK -PAVLINSKÝ MIKULEC    
  Hubošovce Lipany B JURKO      
  Krivany Brezovica TOMEČEK F      
  Jarovnice Medzany KOČIŠ      
  Jak. Voľa voľno        
             
III. LIGA ŽIACI        
4.8. 15:00 Hermanovce Víťaz MICHALIK-MICHALÍKOVÁ      
4.8. 11:00 Ostrovany Brezovica VARGA      
5.8. 11:30 Malý Šariš Jarovnice BUJNOVSKÝ-JENDRUŠ      
29.8. 10:00 Kojatice Dulova Ves TOMEČEK F      
29.8. 10:00 Peč. N. Ves Trnkov-Nem.        
5.8. 14:00 Gregorovce Š. Michaľany TOMEČEK E-JENDRUŠ      
5.8. 14:00 Chmin. N. Ves Pušovce KOŽLEJ P      
 

image