Úradná správa č.50

18.05.2018 11:29

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 22.kolo: Petrovany – Fričovce - 20.5.2018 o 14:00 hod. na ihrisku v Ličartovciach, FK Petrovany poplatok 20 €

-7.liga dospelí 21.kolo: Ostrovany – Šar. Sokolovce - 20.5.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Uzovciach, FK Ostrovany poplatok 10 €

-8.B liga dospelí 16.kolo: Jakubova Voľa – Hubošovce - 27.5.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 22.kolo: Hermanovce – Šar. Michaľany - 19.5.2018 o 15:00 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 5 €

3.ligy žiakov 23.kolo: Dulová Ves – Ostrovany - 16.6.2018 o 11:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 18.kolo: Fintice – Záhradné – 13.6.2018 o 17:30 hod., FK Záhradné poplatok 5 €

-4.A liga žiaci 20.kolo: Kapušany - Fintice – 3.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 18.kolo: Drienov – Demjata – 19.5.2018 o 10:00 hod., FK Demjata poplatok 10 €

-4.B liga žiaci 17.kolo: Víťaz – Miklušovce - 22.5.2018 o 18:00 hod., FK Miklušovce poplatok 5 €

-4.B liga žiaci 19.kolo: Radatice – Janov – 3.6.2018 o 14:15 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 18.kolo: Krivany – Torysa – 18.5.2018 o 16:00 hod., FK Torysa poplatok 5 €

-4.C liga žiaci 20.kolo: Krivany – Kamenica – 1.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

2. ŠTK oznamuje že stretnutie 4.C ligy žiakov 17. kolo Š. Sokolovce – Jakubovany sa po vzájomnej dohode odohrá 22.5.2018 o 17:30 na ihrisku v Uzovciach, FK Jakubovany poplatok 10 €.

3. ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jakubovany za neúčasť na stretnutí, dohoda na novom termíne.

4. ŠTK kontumuje stretnutie 8.A ligy dospelých 17. kolo Sedlice – Radatice 3:0k pre odstúpenie družstva hostí zo stretnutia (výsledok 5:0 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). FK Radatice do pozornosti DK za nastúpenie s menším počtom ako 11 a svojvoľne nedohrané stretnutie.

5.ŠTK vykonala pohovor s R Alexander Fusek, Michal Markovíč a Končula Šimon.

6.ŠTK upozorňuje FK Hubošovce o nahranie do systému HU, videotechnika a hlásateľa pod hrozbou disciplinárnych dôsledkov.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

-skupina B: FK V. Šariš – 19.5.2018 o 10:00 hod., za účasti FK Ruská N. Ves, Fintice, V. Šariš a Záborské na ihrisku vo V. Šariši.

- skupina D: FK Pušovce – 18.5.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Trnkov, Nemcovce, Pušovce a Chmeľov na ihrisku v Pušovciach.

- skupina E: FK Š.Michaľany – 18.5.2018 o 17:00 hod., za účasti FK Š.Michaľany, Š.Sokolovce, Ražňany a Uz.Šalgov na ihrisku v Medzanoch.

- skupina F: FK Kr. Lúka – 19.5.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica a Kr. Lúka na ihrisku v Kr. Lúke.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11 ligy prípraviek:

- skupina A: FK Drien. N. Ves – 19.5.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Žipov, Trnkov, Demjata a Drien. N. Ves na ihrisku v Drien. N. Vsi.

- skupina B: FK Župčany – 25.5.2018 o 16:00 hod., za účasti FK Župčany, Široké, Ovčie a Svinia na multif. ihrisku v Župčanoch.

- skupina C: FK Jak. Voľa – 19.5.2018 o 11:00 hod., za účasti FK Pečovská N. Ves, Jak. Voľa, Brezovica a Torysa na ihrisku Jak. Voľa.

9. ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 24.5.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 354: Martin Jašš (1144358) Torysa, od 14.05.2018 + 10 €

U 355: Zoran Ševčovič (1169441) Torysa, od 14.05.2018 + 10 €

U 356: Ján Partila (1193649) Terňa, od 14.05.2018 + 10 €

U 357: Daniel Ferko (1260956) Žehňa, od 14.05.2018 + 10 €

U 358: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce, od 14.05.2018 + 10 €

U 359: Šimon Čorba (1296808) Rožkovany, od 13.05.2018 + 5 €

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 360: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, od 14.05.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 361: Marián Bendik (1250501) Chmiňany, od 14.05.2018 + 10 €

U 362: Maximilián Giňa (1364314) Kojatice, od 13.05.2018 + 5 €

U 363: Ján Koscelník (1288938) Rožkovany, 4.liga dorast, 21.kolo, 12.05.2018 Gregorovce – Rožkovany, vylúčený za kopnutie do  súpera  vykonané nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia,  podľa čl. 45/2a DP,  od 13.05.2018 + 5 €

U 364: Karol Skalka (1353088) Veľký Šariš, 4.liga dorast, 21.kolo, 13.05.2018 Uzovce - Veľký Šariš, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS -  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 14.05.2018 + 5 €

U 365: Dominik Marcinko (1196413) Brezovička, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2018 + 10 €

U 366: Oskár Poliak (1206763) Ruská Nová Ves, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2018 + 10 €

U 367: Tomáš Ferko (1255872) Jarovnice, žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, DK zamieta + 10 €

U 368: DK ukladá FK Chminianska Nová Ves finančnú pokutu 35,- za HNS trénera voči DO v stretnutí 21. kolo 3. liga žiaci 12.05.2018, Kojatice – Chminianska Nová Ves, podľa DP čl. 48/1c, 48/4 a zároveň pre - Marián Fedor (1056748) Chminianska Nová Ves, DK ukladá DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na obdobie  4 týždňov,  podľa DP čl. 48/2b od 12.05.2018 + 5 €

U 369: DK ukladá FK Janov finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 16. kolo 8.A ligy dospelí 06.05.2018 Kokošovce –Janov. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 370: DK ukladá FK Brezovica finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 20. kolo 3. ligy žiaci 06.05.2018 Jarovnice –Brezovica. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 371: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Víťaz za opakované nedodržanie UHČ v dorasteneckých stretnutiach, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11 + 5 €

U 372: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Michaľany za neúčasť na zasadnutí ŠTK, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11 + 5 €

U 373: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Brezovica za porušenie čl. 46 SP (štart hráča), podľa Rozpisu ObFZ Prešov čl. 11b v zápase 8.B ligy dospelí  06.05.2018 Medzany – Brezovica, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11 + 10 €

U 374: DK udeľuje FK Dubovica za HNS priaznivcov počas stretnutia (hádzanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu), podľa DP čl. 58/2f 21.kola 6. ligy 3b dospelí, 13.05.2018, Dubovica – Šarišské Dravce, DK ukladá DS – upozornenie, podľa DP čl. 58/3 a čl. 10 + 10 €.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Michalík, AR Ducko, Brižek, DZ Knut za výkon v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Rožkovany – Hermanovce).

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Lemešany na AR Baranová za výkon v stretnutí dospelých 8.A ligy medzi (Kokošovce – Lemešany).

3.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 19. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

4.KR oznamuje predbežný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 08.06.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha).

5.KR dôrazne upozorňuje R o dôslednú kontrolu pri vypisovaní zápisov o stretnutí.

6.KR vyhovuje podnetu od FK Kojatice. Poplatok  10,-

7.KR vyhovuje podnetu od FK Šarišské Bohdanovce. Poplatok 10,-

8.KR na základe podnetu od FK Lemešany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Kokošovce – Lemešany) a rozhodla, že podnet je čiastočne opodstatnený. Poplatok 15,-

KR pristupuje k OOD pre R Prusák Ján za nedostatky v stretnutí.

9.KR vykonala pohovor s R Končula Šimon.

10.KR pozýva na svoje R Kmec Ján dňa 24.05.2018 o 16.30h.

11.KR dôrazne upozorňuje FK, aby prípadné námietky na výkon R podávali v zmysle RS 5g. V opačnom prípade sa KR námietkou nebude zaoberať.

12.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Fusek Alexander, Kmec Ján.