Úradná správa č.58

09.06.2017 09:31

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.liga A dospelí 29.kolo: Radatice – Svinia – 11.6.2017 o 14:30 hod., FK Radatice poplatok 10 €

-5.liga dorast 26.kolo: Záhradné – Ruská N. Ves – 17.6.2017 o 10:30 hod., bez poplatku.

-4.liga C žiaci 20.kolo: Pečovská N. Ves – Župčany – 10.6.2017 o 14:00 hod., bez poplatku.

2.ŠTK nariaďuje odohrať zápas 29.kola 8.ligy A dospelých: Haniska – Kapušany 11.6.2017 o 17:00 hod.

3.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 25.kola 3. ligy žiakov Malý Šariš – Dulová Ves 10.6.2017 o 09:00 hod. v Dulovej Vsi. Za organizáciu stretnutia a US zodpovedá FK M. Šariš, vynútená zmena.

4. ŠTK oznamuje že žiadosť o zmenu ÚHČ stretnutia 8.liga A dospelí 30.kolo Hrabkov – Lemešany bude rozhodnutá na ďalšom zasadnutí ŠTK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 19. kola 4.ligy A žiakov Drienov – Žehňa 3:0 v prospech domácich za neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Žehňa.

6.ŠTK kontumuje stretnutia I. nadstavby turnaja 3.ligy mladších žiakov 3:0 v prospech FK Kapušany, Chmeľov a Uz. Šalgov za neúčasť družstva FK Ličartovce na turnaji. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Ličartovce.

7.ŠTK vylučuje FK Ličartovce mladší žiaci zo súťaže z dôvodu dosiahnutia druhej kontumácie v priebehu súťažného ročníka. FK Ličartovce do pozornosti DK.

8.ŠTK upozorňuje FK Janov na dodržiavanie bodu 5.e/ Rozpisu súťaže.

9.ŠTK berie na vedomie žiadosti o organizovanie baráže žiakov o postup do 3. ligy. O termínoch a miestach bude rozhodnuté na najbližšom zasadnutí ŠTK.

10.ŠTK berie na vedomie žiadosti o organizovanie II. nadstavby 3. ligy mladších žiakov.

11.ŠTK oznamuje termín aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční 7.7.2017 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke Obvodného úradu /stará budova/.

12.ŠTK žiada kluby o nahlásenie záujmu o organizovanie finále pohára ObFZ Prešov, ktoré sa má uskutočniť 15.9.2017 (piatok) o 15:30 hod.

13. ŠTK oznamuje FK, že na webovej stránke ObFZ (Informácie zo sekretariátu) sa nachádza prihláška do súťaží, ktorú je potrebné vyplniť a doručiť na ObFZ do 20.6.2017.

14.ŠTK oznamuje FK, že prihlášky do súťaží cez ISSF systém je potrebné podávať do 20.6.2017.

15.ŠTK oznamuje termíny II. nadstavby turnaja 3.ligy mladších žiakov:

-skupina L o 1. – 4. miesto: FK Chmin. N. Ves – 24.6.2017 o 15:00 hod., za účasti FK Chmin. N. Ves, FAMT Prešov, Dulová Ves a V. Šariš na ihrisku v Chmin. N. Vsi

-skupina M o 5. – 8. miesto: FK Trnkov – 24.6.2017 o 15:00 hod., za účasti FK Trnkov, Pušovce, Kokošovce a Peč. N. Ves na multifun. ihrisku v Trnkove

-skupina N o 9. – 12. miesto: FK Fintice – 17.6.2017 o 10:00 hod., za účasti FK Fintice, Hrabkov, Lemešany a Jakubovany na multif. ihrisku pri ZŠ Fintice

-skupina O o 13. – 16. miesto: FK V. Šebastová – 17.6.2017 o 15:00 hod., za účasti FK Kapušany, Uz. Šalgov, Brezovica a V. Šebastová na ihrisku v multif. Ihrisku vo V. Šebasovej.

-skupina P o 17. – 20. miesto: FK Záborské – 17.6.2017 o 17:00 hod., za účasti FK Chmeľov, Nemcovce  a Záborské na multif. ihrisku v Záborskom

16.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 15.6.2017 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA:

Za 9 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b, od 04.06.2017:

U.č. 450: Lukáš MAKARA (FK Šarišské Bohdanovce - 1262821) + 10 €.

Za 5 napomenutí ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 04.06.2017:

U.č. 451: Tomáš BEDNÁR (FK Záborské - 1260641) + 10 €

U.č. 452: Filip FEDORKO (FK Vyšná Šebastová - 1222857) + 10 €

U.č. 453: Ján ŽELÁSKO (FK Vyšná Šebastová - 1225453) + 10 €

U.č. 454: Lukáš MALIŇÁK (FK Široké - 1237452) + 10 €

U.č. 455: Marek URDA (FK Šarišské Dravce - 1199889) + 10 €

U.č. 456: Dušan IVAN (FK Kojatice - 1148922) + 10 €

U.č. 457: Ľuboš HUDÁK (FK Kapušany - 1192396) + 10 €

U.č. 458: Juraj STACHURA (FK Sedlice - 1331012) + 10 €

U.č. 459: Jozef VARGA (FK Jakubovany - 1372974) + 10 €

U.č. 460: Gabriel PASTYRČÁK (FK Hubošovce - 1214480) + 10 €

U.č. 461: Michal HROMJAK (FK Brezovica - 1152936) + 10 €

U.č. 462: Marko BALUCHA (Fričovský FK - 1332781) + 5 €

U.č. 463: František BILÝ (FK Ražňany - 1288933) + 5 €, od 03.06.2017

U.č. 464: Miroslav ŠOLTÝS (FK Šarišské Sokolovce - 1298094) + 5 €.

U.č. 465: Peter MIŽÁK (FK Šarišské Bohdanovce - 1108568) + 10 €, od 08.06.2017

U.č. 466: Matej ŠVEC (FK Hrabkov - 1288767) + 5 €, od 08.06.2017.

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U.č. 467: Pavol BEZEG (FK Šarišské Bohdanovce - 1116401), od 04.06.2017 + 10 €.

U.č. 468: Slavomír HURAJT (FK Dubovica - 1160101), 6.liga 3b dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Dubovica – FK Chmiňany, vylúčený za HNS voči súperovi a HNS voči DO po stretnutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 5 týždňov, podľa DP čl. 47/1b, 47/2b, 48/1b, 48/2b od 05.06.2017 + 10 € (s prerušením počas letnej prestávky).

U.č. 469: Pavol PAVUK (FK Chmiňany - 1105574), 6. liga 3b dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Dubovica – FK Chmiňany, vylúčený za HNS voči súperovi. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 2 týždne, podľa DP čl. 47/1b, 47/2b od 05.06.2017 + 10 €.

U.č. 470: Patrik DUŽDA (FK Ostrovany - 1295657), 7. liga dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Dulova Ves – FK Ostrovany, vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 49/2a od 05.06.2017 + 10 €.

U.č. 471: Jozef URBAN (FK Žipov - 1160544), 7. liga dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Chminianska Nová Ves – FK Žipov, vylúčený. Na základe vzhliadnutého videozáznamu a stanoviska KR, DK nepristupuje k udeleniu disciplinárnej sankcie.

U.č. 472: Dávid KOČIŠKO (FK Kendice - 1295575), 4. liga dorast, 24.kolo, 03.06.2017 FK Kendice – FK Torysa, vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 04.06.2017+ 5 €. (s prerušením počas letnej prestávky)

U.č. 473: Juraj KOMORNÍK (FK Demjata - 1298227), 4. liga dorast, 24.kolo, 04.06.2017 FK SAFI Prešov – FK Demjata, vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov,  podľa DP čl. 48/1c, 48/2b od 05.06.2017+ 5 €. (s prerušením počas letnej prestávky)

U.č. 474: Jakub GENČÚR (FK Poloma - 1261861),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 08.06.2017 do 30.09.2017 + 10 €.

U.č. 475: Anton STRAKA (Fričovský FK - 1088039),  žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 08.06.2017 do 30.09.2017 + 10 €.

U.č. 476: Miroslav HANEL (1297395) žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie, DK výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, zákaz výkonu funkcie rozhodcu na obdobie 1 týždeň podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/2 na obdobie od 08.06.2017 do 30.09.2017 + 10 €.

U.č. 477: Jakub HORŇAK (FK Šarišské Bohdanovce – 1330523), 7. liga dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Miklušovce – FK Šarišské Bohdanovce, na základe správy PR, DK pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu od 08.06.2017.

U.č. 478: Martin HOPKO (FK Šarišské Bohdanovce – 1196750), 7. liga dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Miklušovce – FK Šarišské Bohdanovce, na základe správy PR, DK pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu od 08.06.2017.

U.č. 479: DK ukladá FK Petrovany finančnú pokutu 80,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7, 6. ligy 3b dospelí, 24. kolo, 04.06.2017 FK Hermanovce – FK Petrovany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €. 

U.č. 480: DK ukladá FK Žehňa finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 4. A ligy žiaci, 19. kolo,  03.06.2017 FK Drienov – FK Žehňa. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €. 

U.č. 481: DK ukladá FK Dubovica finančnú pokutu 100,- € za  HNS divákov a funkcionárov voči delegovaným osobám po stretnutí  6. ligy 3b dospelí, 24. kolo, 04.06.2017 FK Dubovica – FK Chmiňany, DS podľa čl. 48/1c, 48/2b, 48/4 + 10 €. 

DK ukladá pre – p. Peter Hudák a p. Vincent Onderčo disciplinárnu sankciu zákaz vstupu do priestoroch šatní, technickej zóny, vrátane zákazu prístupu k delegovaným osobám v čase konania súťažných stretnutí dospelých FK Dubovica, podľa DP čl. 19, 48/1c, 48/4 na obdobie 2 mesiacov, od 08.06.2017.

DK zároveň ukladá ochranné opatrenie – zabezpečenie zvýšenia počtu usporiadateľskej služby na 10 členov v stretnutiach dospelých do konca r. 2017, v ktorých je usporiadateľským klubom. DS: podľa DP, čl 43/2l + 10 €.

U.č. 482: DK ukladá FK Drienov pokarhanie za nešportové prejavy realizačného tímu v stretnutí 6. ligy 3b dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Drienov – FK Rožkovany + 10 €.

U.č. 483: DK ukladá FK Rožkovany pokarhanie za nešportové prejavy realizačného tímu v stretnutí 6. ligy 3b dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Drienov – FK Rožkovany + 10 €.

U.č. 484: DK žiada FK Miklušovce o doručenie videozáznamu zo stretnutia 7. ligy  dospelí, 24.kolo, 04.06.2017 FK Miklušovce – FK Šarišské Bohdanovce v termíne do 13.06.2017 na sekretariát ObFZ Prešov, pod hrozbou disciplinárnej sankcie.

U.č. 485: DK na základe podnetu ŠTK (ÚS č. 56 zo dňa 01.06.2017, č. 10) za neoprávnený štart hráča bez RP v stretnutí 4. ligy dorast, 23. Kolo FK Kamenica – FK Kendice udeľuje pokarhanie pre FK Kendice. DS: Podľa čl. 11 DP + 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Prešov, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje, že v dňoch 13.6. a 15.6.2017 o 17.00 hod. sa na ihrisku v Dulovej Vsi uskutoční tréningový zraz talentovanej mládeže. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke ObFZ (Informácie zo sekretariátu).

2.TMK oznamuje, že dňa 14.6.2017 o 17.00 hod. (zraz o 16.30 hod.) sa na ihrisku v Šar. Michaľanoch uskutoční tréningový zraz dorastencov z klubov, ktoré nahlásili hráčov: Peč.N.Ves, Š.Michaľany, Rožkovany, Kapušany, Pušovce, Lemešany, Safi PO, Župčany, Demjata, Kojatice, Hermanovce, Sabinov. Ďalší záujemcovia sa taktiež môžu zúčastniť tohto zrazu. Je potrebné si na tréning doniesť veci ako (kopačky, chrániče, trenky, tričko, štulpne).  Následne vybraný hráči sa zúčastnia turnajov: Memoriál Antona Repeľa v Lipanoch a Memoriál Jána Hudáka vo Vyšnej Šebastovej.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR akceptuje podnet od FK Nemcovce.

2. KR na základe podnetu od FK Dubovica vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6.ligy 3b ligy (Dubovica – Chmiňany) a rozhodla, že situácia č.1 a č.2 sa nedá z daného videozáznamu objektívne posúdiť. 

3. KR sa podnetom od FK Žipov nezaoberala pre nesplnenie náležitosti RS.

4. KR berie podnet od R Kvašňak na vedomie.

5. KR berie na vedomie pochvalu od FK Radatice na R Ľaš, DZ Krajčík za výkon v stretnutí dospelých  8.A ligy medzi (Hrabkov – Radatice).

6. KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Markovič, AR1 Borza, DZ Dudáš za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Víťaz – Š. Sokolovce).

7. KR berie na vedomie pochvalu od FK Tulčík na R Markovič, AR Mišenčík Albín za výkon v stretnutí dorastencov 5. ligy medzi (Tulčík – Š. Sokolovce).

8. KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutiach hraných počas 21. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

9. KR oznamuje termín náhradných fyzických previerok dňa 19.06.2017. Začiatok FP je stanovený na 18.00 hod. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe na ZŠ Májové námestie. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2017/2018.

10. KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017,vydanie pokynov k SR 2017/2018, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky + tarfy, štucne, trenírky, tričko – okres biele, kraj tmavé). Termín stretnutia bude 23.06.2017. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail rozhodcapo@gmail.com do 15.6.2017 do 12.00 hod. Miesto a čas stretnutia bude uvedený v najbližšej úradnej správe.

11. Poplatky za neskoré uzatvorenie správy DZ 10,-: Kočiščín Ján 10,-.

Poplatky za neskoré ospravedlnia 3,-: Klimko 2x3, Fúsek S. 2x3, Ružbarský Dávid 2x3, Hlavatý 2x3.