Úradná správa č.60

27.06.2018 14:12

Úradná správa č.60

Víťazné družstvo TJ ŠM Dulova Ves v súťaži ELARIN - Mladší žiaci U13

 

 

 

Žrebovanie 3. kola sa uskutoční dňa 23.7.2018 o 16.00 hod. na sekretariáte ObFZ.

2.ŠTK žiada FK, ktoré majú záujem o organizovanie finále pohára ObFZ Prešov aby tak urobili do 13.7.2018 cez ISSF.

3.ŠTK oznamuje termín aktívu ŠTK, ktorý sa uskutoční 14.7.2018 (sobota) o 9:30 hod. v zasadačke Obvodného úradu /stará budova, I.poschodie/.

4.ŠTK oznamuje, že súťaž DORAST U19 (od 16-tky po 16-tku 7+1) sa v elektronickej prihláške ISSF nachádza pod názvom  6. LIGA DORAST ObFZ PREŠOV a súťaž ŽIACI U15 (od 16-tky po 16-tku 7+1) je pod názvom 5.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV.                                                      

5.ŠTK dôrazne žiada FK, aby čo najskôr prihlásili družstvá do súťaží.

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

- TMKaKM upozorňuje FK, že v súť. ročníku 18/19 bude každé družstvo musieť mať licencovaného trénera. Z tohto dôvodu doporučujeme adeptom na trénerstvo prihlásiť sa na trénersku licenciu GRASSROOTS C. Tréneri, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. im končí platnosť si môžu predĺžiť licenciu na seminári, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2018 na Drienici hotel Javorna na ktorý je potrebné sa prihlásiť.

image