2010/2011

 

horný rad zľava:Jakubčo,Potočňák,Vavrek,Paľa(predseda TJ),Kočiščák,Poliak,Gajdoš,Tobiáš,Lejko,Zábava,Zápach

dolný rad zľava:Papcun(vedúci mužstva),Libera,Katuša,Goban,S.Klobušovský,D.Klobušovský,Draganovský

chýbajúci:Kleban,Baník,Choma,Petro