2011/2012

                                                    horný rad zľava: Baník,Lejko,Kňažek,Poliak,Seman,S.Klobušovský,Libera,Staško,Paľa

                                                    dolný rad zľava: Papcun,Goban,Dolinský,Kočiščák,Draganovský,Katuša,Ličák,Škvarko