2012/2013

horný rad zľava: Platko,Gábor,Katuša,Rigas,Stavač,Baník,Kňažek,Seman

dolný rad zľava: Klobušovský S.,Šimko,Draganovský,Kolozsy,Mikita,Goban