horný rad zľava:Katuščák,Potočňák,Piskura M.,Stavač,Gábor,Ličák L.,Rigas,Poliak,

Klobušovský D.,Ličák Š.,Lejko Ma.,Motýľ

dolný rad zľava:Goban,Libera,Draganovský,Kolozsy,Kňažek,Mruz,Lejko Mi.,

Katuša,Vaščura,Mikita